Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Generelt

  • Hoel, T.: ”Landås-prosjektet” : et bydelsprosjekt med utgangspunkt i sosialkontoret (I: Stoffmisbruk 1982 nr 4 s. 17-18 ill.) – Om arbeidstreningstiltak
  • Fana, Bergen: Landås, Bergen : (beskrivelse av delprosjekter på sosialkontorene) (I: Sosialkontorforsøksprosjektet. Melding 1985 nr. 4 s. 35-42)
  • Landås, Bergen : (presentasjon av noen sosialkontor i forsøksprosjektet) (I: Sosialkontorforsøksprosjektet. Melding 1985 nr. 2 s. 51-52)
  • Leite, A.: Landås-modellen : organisasjonsutvikling på sosialkontor – et forsøksprosjekt i Bergen. – <Bergen 1988?>. – 65 s. (Bergen kommune. Kommunalavdeling helse og sosiale tjenester. Rapport. Rosa serie 3)
  • Iverksatte tiltak ved Løvstakken sosialkontor : en rapport fra Bergen kommune: Bedre bruk av sosialhjelpsmidlene. – Bergen 1990. – 91, 92 s. (Bergen kommune. Kommunalavdeling helse og sosiale tjenester. Rapport. Gul serie 9). – Utarb. ved Løvstakken sosialkontor
  • Enget, V.: Vil du hilse på Edwan? : en studie av sosial integrasjon av flyktninger i Årstad og Sentrum bydel, Bergen : en evaluering av Flyktningeguiden i Røde kors. – Bergen 2006. – 139 s. fig. – Masteroppgave i sosiologi – Universitetet i Bergen, 2006 II
  • Evaluering av hjemmebaserte tiltak i barnevernet : med Årstad familiesenter som case / Øivin Christiansen og Bente Moldestad (red.). – Bergen 2008. – 192 s. ill.

Leave a Response