Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Grunnskoler

 • Beretning om folkeskolevæsenet i Aarstad prestegjeld i femaaret 1891-95 incl. – Bergen <1896>. – 7 s.
 • Aarstad folkeskoler : skoleplaner. – Bergen <ca. 1900>. – 36 s.

Fridalen skole

 • Skolen vår : meldingsblad for Fridalen skole. 1953 – 11(1965)
 • Fridalen skole, Bergen : Norges nyeste folkeskole / av. A. H. N. (I: Vor skole 1939, s. 600-02)
 • Hassel, K.: Fridalen skole, Bergen (I: Byggekunst 1946 s. 48-49 ill.)
 • Fridalen skole 1939-1989 : 50 år / det historiske stoffet er samlet og skrevet av Randi Lillebergen . – Bergen <1989>. – 32 s. ill.
 • Fridalen skole : 1939-1989 50 år. – [Bergen] 1989. – 70 s. ill., faks.
 • Lillebergen, R.: Fridalen skole 50 år (I: Bergensskolen 1989 nr 1 s. 9-11 ill.)
 • Aarvik, H.: Enøk analyse ved Fridalen skole. – Bergen 2005. – 50 s. ill. – Hovedprosjekt i elkraft – Høgskolen i Bergen, AI. 2005

Gimle skole

 • Gimle-nytt : meldingsblad for Gimle skole. 1(1970)-    .
 • Jubileumsskrift : Gimle skole 25 år : 1966-199. – Bergen 1991. – 31 s. ill.

Haukeland skole

 • Hamre, O. og M. Støen: Haukeland skole i 100 år : litt om skolens utvikling i Årstad. – Bergen 1946. – 59 s. ill.
 • Haukeland skole : arkitekt: Byggseksjonens arkitektkontor. – <Bergen 1976?>. – 4 bl. ill.
 • Haukeland skole : ved Ulrikens fot i 150 år : 1846 – 2. november – 1996  : historien om skolen   og distriktet / A. Frølich, G.H. Johnsen, E. H. Kolbjørnsen <red.komite>. – Bergen 1996. – 211 s. ill., port.

Landås skole

 • Landås skole. <1>(1962)-8(1969)
 • Bergen har reist storbygg for ungdomsskolen (I: Norsk skoleblad 24(1960) s. 140-43 ill.)
 • Landås skole 10 år (I: Landås skole 4(1965)nr 2)
 • Landås skole 25 år. – <Bergen 1980>. – 21 s. ill.

Ny Krohnborg skole

 • Skolen, barna og hjemmet / utg. av Ny Krohnborg skoles foreldrelag.  1956-   .
 • Lunde, O.: Ny Krohnborg skole : 1924-1949. – Bergen 1949. – 48 s. ill.
 • Børve, T., S. Leknes <og> A.R. Otterbu: Ny Krohnborg skole, Bergen 1924-1974. – Bergen 1974. – 4 s. ill.
 • Gjessing, H.-J.: Ny-Krohnborg prosjektet: integreringstiltak som samarbeidsoppgave : foreløpig orientering. – Bergen 1975. – 40 s. – Stensil

Slettebakken skole

 • Slettebakken skoleblad. 1(1964)-5(1968). – Opphørt
 • Slettebakken skole 50 år : 1957-2007 : Slettebakken barneskole. – [Bergen] 2007. – 35 s. ill., faks., port.

Skolen i Våkendalen

 • Sletten, D.: Skolen i Våkendalen. – Bergen 2008. – 31 s. ill. (noen kol.), kart, port. – (Bergen skolemuseums venner. Skriftserie ; 4)

Leave a Response