Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Kirkegårder og kapeller

Møllendal kirkegård og kapell

  • Instrux for Overgraveren ved Bergens kommunale Begravelsesplads paa Møllendal. – Bergen <18xx>. – 3 s.
  • Innstilling ang. Reglement m.m. for Kommunens Begravelsesplads paa Øvre Møllendal. – Bergen 1871. – 13 s. (I: Bergen kommune. Forhandlinger 1871, bilag)
  • Reglement for den nye Begravelsesplads paa Aarstad. – Bergen 1882. – 4 s.
  • Kart over Gravsteder paa Møllendal og Grønnevigen optaget i November 1897. – Bergen 1898
  • Pettersen, A.: Nytt krematorium for Bergen og nabokommunene <Møllendal kapell> (I: Kirkegårdskultur 2(1971) s. 24-25 ill.)
  • Aall & Løkeland : Møllendal kapell /<tekst> … <og> A. Kvam. – Bergen 1971. – 6 bl. ill.
  • Sandmo, S.: Bergens ligbrændingsforening og den moderne kremasjonsbevegelsens suksess (I: Gamle Bergen årbok 2006, s. 64-79 ill.) – Omhandler bl.a. Møllendal kirkegård og Solheim kapell

Solheim kapell

  • Skagen, C. og S. Lunde: Gravkapellet paa Solheim, Bergen (I: Byggekunst 2(1920) s. 110-13)
  • Sandmo, S.: Bergens ligbrændingsforening og den moderne kremasjonsbevegelsens suksess (I: Gamle Bergen årbok 2006, s. 64-79 ill.) – Omhandler bl.a. Møllendal kirkegård og Solheim kapell

Leave a Response