Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Naturforhold

 • Svartediket ved Bergen (I: Skillings-Magazin 36(1870) s. 343-44 ill.)
 • Føyn, B.: Svartediket : et vest-norsk oligotroft ferskvann : fytoplanktonundersøkelser 1942-43. – Bergen 1953. – 53 s. ill. (Universitetet i Bergen. Årbok  N 1953:4)
 • Gaarder, T. og E. Theisen: Svartediket : et vestnorsk oligotroft ferskvann :   hydrografisk-kjemiske undersøkelser 1942-43. – Bergen 1953. – 53 s. ill.  (Universitetet i Bergen. Årbok  N 1953:4)
 • Stoltz, G.: Svartediket (I: Bergen by 8/9(1954) s. 21-24)
 • Bauger, E.: Skogforskning i Våkendalen og Isdalen (I: Bergens skog- og    træplantningsselskap. Beretning 1973(1974) s. 13-17 ill.)
 • Spangelo, B.: Urtetur til Natland 13/7 1976 (I: Våre nyttevekster 71(1976)nr 3 s. 90)
 • Bauger, E.: Litt nytt fra skogforskningen i Våkendalen og Isdalen (I: Bergens skog- og  træplantningsselskap. Beretning 1977(1978) s. 33-34)
 • Hellesø, T.: Fuglekolonien i Kolstien (I: Krompen 11(1982)nr 2 s. 57-60  ill.)
 • Hellesø, T.: ”Fugleskaret” på Nattlandsfjellet (I: Krompen 11(1982)nr 1 s. 10-12 ill.)
 • Automatisk verstasjon på Ulriken (I: Nytt fra UiB 21(1985)nr 19, s. 3 ill.) – Plassert av  Geofysisk institutt
 • Bauger, E.: Fra produksjonsundersøkelsene i plantningene i Våkendalen/Svartediket (I:  Bergens skog- og træplantningsselskap. Beretning 1987(1988) s. 18-19, 30)
 • Fossen, H.: The Ulriken Gneiss complex and the Rundemanen formation : a basement-cover relationship in the Bergen Arcs, West Norway (I: Norges geologiske undersøkelse. Bulletin 412(1988) s. 67-86)
 • Isdalen og skoleplantingen (I: Gjerstad, J.: «Æn om vi klædde fjeldet» : glimt fra Bergens Skog- og Træplantingsselskaps virksomhet : 1868-1993. – Bergen 1993, s. 77-81 ill.)

Leave a Response