Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Organisasjoner

Verkstedsklubben ved skipsbyggeriet i BMV

  • Sørli, E.: I samme båt? : Verkstedsklubben ved skipsbyggeriet i BMV : fra part til partner. – Hovedoppgave Universitetet i Bergen 1976. – 2 b.

Aarstad gjensidige kvæghjælpeforening

  • Aarstad gjensidige kvæghjælpeforening : statuter. – Bergen 1892. – 2 bl.

Aarstad skoglag

  • Aarstad skoglag : beretning om Aarstad skoglags virksomhed i første tiaar 1902-1912. – <Bg. 1912?>. – <5> s. ill.

Leave a Response