Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Regulering. Planlegging

  • Rivenæs, L.: Utvidelse av Kalvedalsveien i Bergen (I: Teknisk ukeblad 31(1913), s. 6-9 ill.)
  • Konkurranse om regulerings- og utstykningsplan for Aarstads østlige dele (I: Teknisk ukeblad  33(1915) s. 74; A. Eide s. 112, N. Jacobsen s. 91; s. 113; S. Pedersen s. 102, 130;  resultat s. 303-07 ill.)
  • Andersson & Skjånes A/S. Institutt for samfunnsplanlegging (Asplan), Bergen. Beskrivelse til
         reguleringsplan Solheimsgaten – sør. Saneringsområde nr. 1. <Utarb. av … etter   oppdrag fra> Bergens saneringsinstitutt A/S. – <Bergen 1975?>. – 71 s. ill. kart
  • Solheimsviken – 12 prosjekter. – Parallelle oppdrag i Solheimsviken  (I: BAF-nytt 1987 nr 6, <9> s.  ill.)
  • Det private næringsliv og byutviklingen : tilfellet Solheimsviken / <av> EMC (I: BAF-nytt 1988 nr 1,  s. 15-16 ill.)
  • Nielsen, M.: Første fase i utbyggingen av Årstad : realiseringen av nye bolig- og byplanideer  (I: Byarken 5(1995)nr 4, s. 8-12 ill.)
  • Bergen. Landås bydel : kommunedelplan / Bergen kommune, Byutvikling. – Bergen <1994>.  – 127 s., 1 fold bl. : ill. (noen kol.), kart

Leave a Response