Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Solheim menighet

  • Solheim menighetsblad 1(1938)- .

Solheim kapell

  • Skagen, C. og S. Lunde: Gravkapellet paa Solheim, Bergen (I: Byggekunst 2(1920) s. 110-13)

Solheim kirke

  • Kvaale, T.: Solheim kirke (I: Bjørgvin 1958 s. 74-76 ill.)
  • Kirkebygget vårt er 25 år / <av> K.N. (I: Solheim menighetsblad 42(1981) nr 12 s.1-2)
  • Gunnarson, G.: Solheim kirke 40 år : 29. september 1996. – Bergen 1996. – 7 s. ill.
  • Kirken på fortauet : Solheim kirke 1956-2006 / Jan Einar Holsen (red.). – Bergen 2006. – 73 s. ill., port.

Solheimsviken bedehus

  • Sæterdal, T. F.: Solheimsviken bedehus (I: Gamle Bergen årbok 1996, s. 48-53 ill.)

Solheimsvikens indremission

  • Solheimsvikens indremission i 50 aar 1874 – 1924. – Bergen <1924?>. – 21 s.

Leave a Response