Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Sykehus

Haraldsplass diakonale sykehus

 • Bergens diakonissehjem. Beretning. 1807 -1990. – Forts. som: God jul 1948-1961
 • Hilsen fra Bergens diakonissehjem. 1933-35, 1938-1939
 • Bergens diakonissehjem. 1(1962)-12(1973). – Fra 1962 nr. 3 med tit: Under Ulriken : Organ for Bergens diakonissehjem
 • Diakonissegjerningens historie i Bergen (I: Fra Diakonissehuset 8(1891)s. 35-38; se også s. 29-30: Diakonissehjemmet i Bergen)
 • Flood, G. S.: Bergens diakonissehjems historie. – Bergen 1924. – 32 s.
 • Bergens diakonissehjems nybygg på Haraldsplass : utførende ark. Per Grieg (I: Arkitekt og byggherre 6(1941) s. 6-8 ill.)
 • Grieg, P.: Diakonissehjem, sykehus, Bergen (I: Byggekunst 23(1941) s. 18-21 ill.)
 • Shetelig, H.: Haraldsplass (I: God jul. Utg. av Bergens diakonissehjem, 1953, s. 19-21)
 • Tofte, R.: Fra Nykirkesmuget til Haraldsplass : Bergens diakonissehjem 1918-1968. – <Bergen 1968>. – 91 s. ill.
 • Martinsen, K.: Freidige og uforsagte diakonisser : et omsorgsyrke vokser fram 1860-1905. – <Oslo> 1984. – 349 s. ill. – Diakonissehjemmet i Bergen: Privatpleie og fattigpleie – i samarbeid eller konflikt? s. 235-51.

Haukeland sykehus

 • Haukeland sykehus. Årsberetning for Haukeland sykehus, Sandviken sykehus, Bergen legevakt : økonomisk beretning for budsjettåret … : medisinsk beretning for kalenderåret … . – 1956/1957-1961/1962. – Bergen 1961-1965. – 3 b. ill., port. – Fortsettelse av: Bergens Sygehus (Bergens kommunale sykehus). Aarsberetning (Årsberetning). – Fortsetter for Haukeland sykehus som: Haukeland sykehus : årsberetning
 • Haukeland sykehus. Årsberetning. 1974- .
 • Beskrivelse over Bergens nye kommunale Sygehusanlæg paa Haukeland. – <Bergen> 1902. – 34 s.
 • Stil og komfort preger det nye tuberkulosesykehuset i Bergen (I: Trygd og arbeid 10(1955) nr 3 s. 10-11 ill.) – Haukeland sykehus
 • Moderne behandlingssykehus avløser sanatoriene (I: Trygd og arbeid 13(1958) nr. 1 s. 23 ill). – Haukeland sykehus
 • Broch, O.J.: Utbyggingen av Haukeland sykehus : en pensjonist ser tilbake (I: Kompressen 1977 nr. 4, s. 4-5, 25)
 • Broch, O. J.: Et sykehus blir til : den forunderlige historie om Haukeland sykehus. – (I: Broch, O. J.: Sykehuset og dets tjenere. – Oslo 1978. – s. 203-39)
 • Haukeland sykehus : ark: Krohn & Hartvig Rasmussen (I: Byggekunst 61(1979)s. 216-17 ill.)
 • Heyerdahl, H.: Utomhusanlegget ved Haukeland sykehus i Bergen (I: Utemiljø 1981 nr. 4 s. 14-18 ill.)
 • Haukeland sykehus, sentralblokken, Bergen. Gunnar Krohn ark for Arkitektfirmaet Krohn Hartvig Rasmussen (I: Byggekunst 67(1985)nr 6 s. 356-60 ill.)
 • Janssen, C.W.: Portrettgalleri : Haukeland sykehus : – <Bergen> 1987. – 23 s. port. – Omhandler portrettmaleri-samlingen ved Haukeland sykehus med biografiske data
 • Jordmorutdanning og kvinneklinikk : tilbakeblikk og status etter 25 år i Bergen : jubileumsskrift for Bergen jordmorhøgskole og Kvinneklinikken / red. K. Haram og P. Bergsjø. – Bergen 1987. – 126 s. ill. – (Haukeland sykehus. Kvinneklinikken. Publikasjoner 15)
 • Janssen, C. W.: Haukeland sykehus : en medisinsk hjørnesten siden 1912. – Bergen 2001. – 299 s. ill., faks., port.
 • 50 år med anestesi ved Haukeland universitetssykehus / <red. T. S. Hopen>. – <Bergen> 2003. – 98 s. – På omslaget: Anestesiavdelingen Haukeland universitetssykehus 50 år.

Haukeland sykepleierskole

 • Haukeland sykehus sykepleieskole (tidligere Bergen kommunale sykepleierskole : 1908-1958. – Bergen <1958> . – 14 s. ill., port.
 • Haukeland sykepleierskole 70 år (I: Kompressen 1978 nr 2 s. 4-6)
 • Tofte, R.: Haukeland sykepleierhøgskole 75 år 1908-1983 : 1. juni 1983. – <Bergen 1983?>. – 18 s. ill.
 • Tofte, R.: Haukeland sykepleierhøgskole75 år : fra ”våkekoner” til moderne sykepleie (I: Sykepleien 70(1983) nr 11 s. 13, 17)

Ingebjørg sykehotell

 • Sykehotellet i Bergen (I: Trygd og arbeid 5(1950)nr 11 s. 17-18 ill.)
 • Sykehotellet 25 år / <av> J. R. (I: Trekløveret 12(1974)nr 4 s. 1-2)
 • Ingebjørgs sykehotell : en velkommen nabo til sykehuset (I: Kompressen 1977 nr 4 s. 12-13 ill.) – Bergen sanitetsforenings sykehotell
 • Noreng, A.: En gledelig begivenhet (I: Trekløveret 14(1977)nr 4 s. 1-2). – Åpningen av Ingebjørg sykehotell

Leave a Response