Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Vei-, vann- og kloakkvesen

  • Aarstad Vandverk : <Kart over Søndre bydel.> : 1: 10 000. – Bergen 1908. – 1 bl. (I:Bergen kommune. Forhandlinger 1909, b. 1 efter s. 352 og 358)
  • Seip, H.: Søndre Bergenhus amts veivæsen 1838-1910. – Bergen 1912. – 129 s. kart. – Årstad s. 34
  • Bro- og tunnelselskapet A/S : Løvstakktunnelen. – <Bergen 1968?>. – 1 fold. bl.
  • Trumpy, C.: Løvstakktunnelen : veitunnel fra Damsgård til Fyllingsdalen (I: Byggmesteren 42(1968) nr. 19, s. 67-69)
  • Tharaldsen, P.: Running and maintainance of the Løvstakken tunnel (I: International symposium on low cost road tunnels. Oslo 1984. Proceedings. Vol. 2, Theim 1984, s. 761-76)

Leave a Response