Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Rettigheter

Dersom du ønsker å laste ned og bruke fotografier, tegninger og annet fra nettsiden, ber vi deg kontakte Bergen Byarkiv eller den institusjonen som er oppført som eier.

Ved bruk av fotografier har vi forsøkt å følge bestemmelsene i åndsverksloven, men for noen fotografier er det noe uklart hvem som er rettighetshavere. Disse har vi brukt på en måte vi mener er innenfor regelverket. Om noen skulle finne bilder de mener de har rettigheter til, ber vi dem henvende seg til oss med dokumentasjon, og godtgjørelse vil bli ytt etter vanlige satser.

Se også: Åndsverksloven.

Kommentarfelt er stengt.