• Utvalgte Artikler

  Jazz i Bergen

  Jazz på Bryggen. Ett av mange jazz-tilbud i Bergen. Fotograf: Norvall Skreien.

  At jazzen fikk innpass i Bergen noe senere enn i andre norske byer, kan til dels skyldes at det tok tid før restaurant- og forlystelseslivet kom i gang etter bybrannen 1916, som hadde ført til mangel på lokaler. En del jazzband ble likevel stiftet i løpet av 1920-årene, bl.a. Frisco Band, Bonzo Band, Big Ben [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Ølbrygging

  Ølbrygging, var en rett som tillå alle fastboende i middelalderen, men enkelte, såkalte heitumenn, hadde det som yrke og brygget på bestilling. Ølet som ble brygget innenlands, kaltes mungát, det innførte kaltes bjor og var vanligvis sterkere. Men norsk øl kunne ha forskjellige styrkegrader, en variant kaltes damemungát. Boden der ølet gjæret ble kalt gilbúd; [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Ubåtbunkeren

  Ubåtbunkeren, ble bygd av tyskerne i perioden 1941-45, ved Søre- og Nordrevågen på Laksevåg. Fotograf: Ukjent Arkivet etter Morgenavisen A/S, Bergen Byarkiv.

    Ubåtbunkeren, Bruno, Laksevåg, ble bygd inn i fjell i Sørevågen og Nordrevågen av de tyske okkupasjonsmyndigheter fra 1941. Den ble utsatt for allierte luftangrep 4. og 29. oktober 1944 og 12. januar 1945. Størst skade ble gjort utenfor bunkeren; under det første angrepet ble Holen skole rammet. Til bygging av ubåtbunkeren, som pågikk like [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Damsgårdssundet

  Puddefjorden med Damsgårdssundet fotografert rundt 1930.

  Damsgårdssundet, den smaleste delen av Puddefjorden, mellom Møhlenpris på nord-østbredden og Laksevåg, Gyldenpris og Damsgård på sør-vestsiden. Områdene ble 1956 knyttet sammen av den 461 meter lange Puddefjordsbroen. Damsgårdssundet danner sammen med Solheimsviken og Marineholmen et helhetlig bolig- og næringsområde, som er under utvikling. Her inngår også en gang- og sykkelbro over sundet, mellom Markusplassen [Les mer]