Bergen yrkesskole

Bergen yrkesskole, Fjøsangerveien 38, opprettet 1963 for å samle ulik fagopplæring som før var spredt over en rekke lokaler på forskjellige steder i byen. «Teoribygget» ble oppført 1963, «Verkstedbygget» 1971–72 (ark. Per Lingås). Slått sammen 2003 med Krohnsminde videregående skole til Årstad videregående skole.

Krohnsminde videregående skole

Krohnsminde videregående skole, Kiellands gate 10, opprettet 1982, bygningen (ark. B. Dybwad Brochmann) tatt i bruk 1977. Skolen kom i stand ved sammenslåing av Bergens Husmorskole, som startet 1914 i Møhlenprisbakken 12, og Bergens kommunale kvindelige Industriskole, startet av Anna Kreetz som privat industri- og husflidskole 1883, overtatt av kommunen 1899. Industriskolen hadde fra 1911 [Les mer]

Årstad videregående skole

Årstad videregående skole, Fjøsangerveien 38, etablert august 2003 ved sammenslåing av  Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole. Skolen er den største i Hordaland og en av de største videregående skoler i Norge med ca. 1400 elever og 300 ansatte. Inger Morken er rektor. Skolen utdanner for de fleste yrkesfag, bl.a. bygg- og anleggsteknikk, design- og [Les mer]

Gimle videregående skole

Gimle videregående skole, St. Olavs vei 20 og Bøkeveien 19, fylkeskommunal skole for allmennfaglig studieretning, opprettet 1976. Undervisning i leide lokaler i Gimle skole og Fridalen skole. Fra 1994 Sandsli videregående skole.

Kiellands gate

Kiellands gate, Solheimsviken, fra Edvard Griegs vei ved Bjørnsons gate (ikke innkjøring) til Ibsens gate, oppkalt 1916 etter forfatteren Alexander Lange Kielland (1849–1906), som døde i Bergen. Bygninger m.m.: 1–11. Krohnsminde I, bolighus oppført for Bergen kommune 1920 (ark. Jens M. Bull). – 10 . Tidligere adresse for Krohnsminde videregående skole, som i 2003 ble slått sammen [Les mer]

HAV videregående skole

HAV videregående skole, Landåsveien 31, fylkeskommunal handelsskole, opprinnelig privat. Startet av Unni Schnitler 1932 som Schnitlers handelsskole, lokaler i Valkendorfs gate 5; overtatt av tre av lærerne 1948 og kalt HAV handelsskole etter forbokstavene i deres navn: Hauge, Andersen og Vindheim. Overtatt av Hordaland fylkeskommune 1981, nåværende adresse siden 1983. Skolen ble 1997 innlemmet i [Les mer]

Laksevåg Yrkesskole

Laksevåg Yrkesskole, Gravdalsveien 22b, Endret 1993 navn til Laksevåg videregående skole. Ble i 2003 slått sammen med Laksevåg Gymnas til en ny skole der utdannelsen omfatter både studiespesialisering og yrkesopplæring, og med Laksevåg videregående skole som navn også på den sammenslåtte skolen.

Årstad skole

Årstad skole, Årstadgeilen 25, fra 1995 Alrekstad skole.

Kyrre Skole

Kyrre Skole, Øvregaten 29, undervisningssenter for psykiatriske pasienter, i drift siden 1992. 105 elever av forskjellig alder på ulike klassetrinn. Fra 2005 innlemmet i Bjørgvin videregående skole.

Fyllingsdalen videregående skole

Fyllingsdalen videregående skole, Hjalmar Brantings vei 9, oppført 1980 (ark. Sigmund Myking). Ved siden av allmennfag blir det gitt yrkesrettet undervisning i helse- og sosialfag, håndverk og industri-, handel og kontorfag.

Åsane gymnas

Åsane gymnas, tidligere navn på Tertnes videregående skole.

Bergen hjelpepleierskole

Bergen hjelpepleierskole, etablert 1983 av Hordaland fylke, holdt til i Nye Sandviksvei 84 til 1991, da den flyttet til Hellebakken 35 og ble Lønborg videregående skole.

Jordalsvegen

Jordalsvegen, Eidsvåg i Åsane, blindvei sørøstover fra Eidsvågvegen langs sørsiden av Jordalsvatnet forbi plassen Jordalen til Træet; navnet vedtatt 1952. – 17. Avdeling av Åsane videregående skole.

Langhaugen videregående skole

Langhaugen videregående skole, Hagerups vei 17, fylkeskommunal skole, tatt i bruk 1961 (ark. byarkitekt Eystein Michalsen) som erstatning for Sydneshaugen skole, som ble overlatt til Universitetet i Bergen. Skolen tilbyr to utdanningsprogram: studiespesialisering og program for musikk, dans og drama med fordypning i musikk og dans. I tillegg til obligatorisk engelsk tilbys språkfagene tysk, fransk [Les mer]

Lønborg videregående skole

Lønborg videregående skole, Hellebakken 35, fylkeskommunal skole (fra 1991) med studieretning helse- og sosialfag (den tidligere Bergen hjelpepleierskole); også voksenopplæring. Bygningen ble oppført for Lønborg barneskole 1964 (ark. Eystein Michalsen).

Bjørgvin videregående skole

Bjørgvin videregående skole, Strandgaten 195, opprettet 1990, fylkeskommunal skole, til å begynne med undervisning i kontor- og handelsfag. Opprinnelsen til skolen er K. Nerheims handelsskule, som startet i Molde 1926 og hadde filial i Bergen fra 1931. Undervisningen foregikk på nynorsk, og skolen utgav nynorske lærebøker i handelsfag; fra 1960 ble det fritt valg av [Les mer]

Tertnesvegen

Tertnesvegen, Tertnes, fra krysset Ervikvegen/Åsamyrane til Morvikvegen; navnsatt 1952. Bygninger m.m.: 22. Åsane stadion. – 24. Tertnes grendahus, oppført 1990 (ark. Torleif Heggland); også klubbhus for Tertnes idrettslag. – 29. Tertnes videregående skole. – 31. Åstveithallen. – 33. Åstveit skole. Tertnes badmintonhall. – 37. Åstveit sjukeheim.

Sandsli videregående skole

Sandsli videregående skole, Sandslimarka 51, Ytrebygda, har ca. 650 elever fordelt på 33 klasser og med tre studieprogrammer: Allmenne fag, Hotell- og næringsmiddelfag og Salg og service. Etablert 1994 da Hordaland fylkesting vedtok å slå sammen Bergen kokk- og stuertskole og allmennfagskolen Gimle videregående skole (St. Olavs vei 20) og gi sammenslutningen skolens nåværende navn. [Les mer]

Sonans utdanning Bergen

Sonans utdanning Bergen, Kalfarveien 78, Hansaparken, etablert 1991 som Bergen private gymnas, består av Sonans privatgymnas, Sonans videregående skole og Sonans nettgymnas. Eksamensrettet allmennfaglig skole med hel- og halvårskurs og et stort utvalg av fag som gir generell eller spesiell studiekompetanse. Skolen har lesesal, grupperom og tilgang til it-tjenester. Opptak av elever skjer gjennom hele [Les mer]

Åsane videregående skole

Åsane videregående skole, Åsamyrane 289 (tidligere Vestlandske paraplyfabrikks lokaler), åpnet 1966 som Åsane yrkesskole, nåværende navn fra 1991. Skolen har siden 1985 også avdelinger i Jordalsvegen 17 (tidligere Eidsvåg fabrikkers lokaler) og rørleggerlinje i Langarinden 2. Skolen er også ansvarlig for yrkesundervisningen ved Bergen fengsel på Haukås og på Ulvnesøy..

Slåtthaug videregående skole

Slåtthaug videregående skole, Slåtthaugvegen 134, opprettet 1966 som Fana yrkesskole, nåværende navn fra 1992; bygningen oppført 1970 (ark. Arne Hannisdal; tildelt Det nyttige Selskabs pris for god arkitektur 1971). Slåtthaug er i dag en knutepunktskole, dvs. at den skal tilby opplæring både for hørende og døve elever. Høsten 2005 ble skolen slått sammen med Bjørkåsen [Les mer]

Halfdan Kjerulfs gate

Halfdan Kjerulfs gate, fra Domkirkegaten til Nygaten, oppkalt 1881 etter komponisten Halfdan Kjerulf (1815–68). Gaten går over et område som kommunen kjøpte 1880, og som ble regulert til gatebruk 1882. – 8. Ant. Johannesens videregående skole.

Hagerups vei

Hagerups vei, Landås, fra Nattlandsveien til Storetveitvegen, oppkalt 1924 etter Edvard Hagerup (1781–1853), amtmann i Søndre Bergenhus 1831–34, stiftamtmann 1834–52, eier av gårdene Haukeland og Landås – hvor veien nå går. Hagerup var morfar til Edvard Grieg og farfar til Nina Grieg. – 17. Langhaugen videregående skole.

Åsamyrane

Åsamyrane, Ulset/ Nyborg, fra krysset Ervikvegen/Tertnesvegen til krysset Arnavegen/Steinestøvegen/Åsaneveien, var tidligere en parsell av Riksvei 14 (Åsavegen); navnet vedtatt 1986. – 289. Åsane videregående skole. – 304. Kyrkjekrinsen skole.

Årstad (lyststed)

Årstad, Årstadgjeilen 25, tidligere lyststed reist ytterst på Årstadplatået der den gamle kongsgården Alrekstad hadde ligget. Området var en del av Lungegårdsgodset til 1701, da presten Ole Storm ble eier av Årstad. Kammerråd Christian Lerche Dahl, som var eier 1799–1813, reiste en hovedbygning med vinduer i tre høyder i gavlene, som hadde halvvalmet tak, og [Les mer]

Olsvikåsen videregående skole

Olsvikåsen videregående skole, Olsvikåsen 152, Olsvik, tatt i bruk fra høsten 2006 (ark. Arkitektgruppen Origo), har plass til 450 elever fordelt på fire utdanningstrinn. Undervisningen er basert på utstrakt bruk av digitale læremidler. Åge R. Rosnes er rektor. Skolen er en av fire pilotskoler innen IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i Hordaland. Gymnastikksalen har internasjonale mål [Les mer]

Landåsveien

Landåsveien, Landås, fra Bekkeveien til Landåslien; navnet vedtatt 1917. – 22. Landåshallen, idrettshall reist 1964 (ark. Kåre Frølich). – 26. Landås menighets eldresenter. – 31. Ulriken skole, HAV videregående skole. – 33. Landås skole.

Slåtthaugvegen

Slåtthaugvegen, Nesttun, blindvei sørøstover fra Apeltunvegen; navnet vedtatt 1947. – 49. Slåtthaug kunstisbane. – 134. Slåtthaug videregående skole. – 138. Slåtthaug skole.

Bergen kokk- og stuertskole

Bergen kokk- og stuertskole, Tollbodallmenning 38, etablert 1896 for utdanning av høyere kjøkkenpersonell til handelsflåten; elevene kan også søke stillinger i hotell- og restaurantfaget. Skolen hadde til 1904 lokaler i Olaf Ryes vei 35, deretter i Sjømannsskolen på Nordnes. Fra 1935/36 nåværende lokaler i bygningen som opprinnelig ble oppført for Nordnes skole (til 1959 husnummer 10); [Les mer]

Hellebakken

Hellebakken, blindvei vest for og parallelt med Helleveien, med fotgjengerforbindelse til Helleneset; navnet vedtatt 1937. Bygninger m.m.: – 35. Lønborg videregående skole. – 45. Bergen og Omland Friluftsråd.