Badstustredet

Badstustredet fra Marken til Grønnevoll. Het opprinnelig Haukelandssmauet; nåværende navn fra 1958, etter det tidligere Markens folkebad, som 1906–60 lå ved østenden av gaten.

Markens folkebad

Markens folkebad, kommunal badeanstalt som lå på hjørnet av Marken (nr. 9) og Badstustredet, ble opprettet 1906 etter lang tids forhandlinger og med tilskudd fra Brennevinssamlaget. Badet, som hadde dusjbad, badstu og dampbad, ble nedlagt 1960. Bygningen, som er tegnet av stadsarkitekt Th. Bjørnstad, er erklært bevaringsverdig.