Krossbru

Krossbru, er nevnt i Byloven av 1276 som et samband over Fløenbekken, og utgjorde en del av bygrensen mot kongsgården Alrekstad i sør. Broen omtales også i dokumenter fra 1700-tallet og er nevnt som grensemarkering helt frem til 1877. Trolig har broen ligget nær utløpet i Alrekstadvågen.

Fløen

Området som avgrenses av Kalfarveien i nord, Møllendalsveien i sørvest og Fløenbakken i sørøst, tidligere et grenseområde mellom byen og dets omland. Fløenbekken var nordgrensen for den gamle kongsgården Alrekstad og dannet frem til 1915 en del av grensen mellom Bergen og Årstad herred. Som bygrense fungerte den trolig allerede fra Byloven av 1276, der [Les mer]

Årstad (gård)

Årstad, (norrønt Álreksstaðir, trolig av mannsnavnet Álrekr), gnr. 163, gård sørøst for Store Lungegårdsvann. Årstad var i tidlig sagatid kongsgård, og er nevnt allerede i Harald Hårfagres og Håkon den godes tid, men kan skrive seg helt fra folkevandringstiden (400–600-tallet e.Kr.). Den var avgrenset av Starefossen og Fløenbekken ved Krossbru i nord, Store Lungegårdsvann (Alrekstadvågen) [Les mer]