Kongsmyrveien

Kongsmyrveien, Mathopen, fra Hillerenveien nordover og i en hesteskobue sørvestover tilbake til Hillerenveien; navnet vedtatt 1957. – 1 . Mathopen skole. – Kongsmyr idrettsplass er bygd ut i flere etapper siden 1974 og ble fullført som grus fotballbane 1985.

Mathopen skole

Mathopen skole, Kongsmyrveien 1, barneskole (1.–7. klasse) oppført 1957 (ark. Sverre Sjursen og Søren Nordstrand). Skolekretsen hadde fra 1880 skolehus ved Vassenden, Alvøyvatnet. Skolen har senere tre ganger blitt utvidet, første gang 1963 med klasseromsfløy og gymsal, deretter i 1985 og med nok et tilbygg i 2004 (ark. Geir Bakke, Vaardal-Lunde AS). Skolen har 343 [Les mer]

Kongsbrekkene

Kongsbrekkene, Mathopen, blindvei sørøstover fra Kongsmyrveien; navnet vedtatt 1978. – 2 . Mathopenhallen (Mathopen Idrettslag).

Øvre Kongsbrekkene

Øvre Kongsbrekkene, Mathopen, blindvei nordøstover fra Kongsbrekkene; navnet vedtatt 1985. – 2. Kongsmyrbanen, se Mathopen Idrettslag.

Mathopen Idrettslag

Mathopen Idrettslag, Øvre Kongsbrekkene 2, stiftet 1965, driver ulike lagidretter. Klubbhuset oppført 1988 ved Kongsmyrbanen, anlagt 1973 som et samarbeidsprosjekt mellom idrettslaget og kommunen, utvidet 1989. Mathopenhallen, Kongsbrekkene 2, ble tatt i bruk 1994.

Skare

Skare, gnr. 127, gårdsbruk i Laksevåg, på nordsiden av Grimstadfjordens utløp. Har tilhørt slekten siden 1856; fortsatt gårdsdrift. Tomter utparsellert til Mathopen skole og Rieber & Søn A/S.

Sandgotna skole

Sandgotna skole, Elvetun 18, ungdomsskole (8.–10. klasse) oppført 1976 (ark. Jon og Claus Lindstrøm). I tillegg til hovedbygget gymavdeling med gymsal og svømmehall (25 m basseng). Skolen har 430 elever fordelt på 20 grupper, hvorav fire grupper med redusert elevtall for elever med generelle lærevansker. De fleste elevene kommer fra Bjørndalsskogen, Loddefjord, Mathopen og Vadmyra [Les mer]

Mathopen

Mathopen (av norrønt matr, mat, og hópr, vik),  gnr. 125, gårdsbruk i Laksevåg, på en halvøy og den nå landfaste Store Bogøya på nordsiden av Grimstadfjorden. Gården tilhørte domkapitlet i Bergen før og etter reformasjonen, senere tilfalt den Seminarium Fredericianum. 1797 ble gården, sammen med resten av kapittelgodset i ytre Laksevåg, makeskiftet til Hendrich J. [Les mer]

Gimle videregående skole

Gimle videregående skole, St. Olavs vei 20 og Bøkeveien 19, fylkeskommunal skole for allmennfaglig studieretning, opprettet 1976. Undervisning i leide lokaler i Gimle skole og Fridalen skole. Fra 1994 Sandsli videregående skole.

Bjønnahaugen

Bjønnahaugen, Mathopen, blindvei sørøstover fra Hillratjønnveien; navnet vedtatt 1963.

Gjerdehaugene

Gjerdehaugene, Mathopen, blindvei nordover fra Hillerenveien; navnet vedtatt 1957.

Medhaugsflaten

Medhaugsflaten, Mathopen, blindvei nordover fra Hillerenveien; navnet vedtatt 1976.

Myraskjenet

Myraskjenet, Mathopen, blindvei sørøstover fra Håkonshellaveien; navnet vedtatt 1976.

Skarefjellet

Skarefjellet, Mathopen, blindvei nordvestover fra Skarehaugene; navnet vedtatt 1985.

Skareneset

Skareneset, Mathopen, blindvei sørvestover fra Skareveien; navnet vedtatt 1984.

Skaretoppen

Skaretoppen, Mathopen, blindvei sørover fra Kongsmyrveien; navnet vedtatt 1957.

Skareveien

Skareveien, Mathopen, fra Hillerenveien til Skareneset; navnet vedtatt 1975.

Starasvingen

Starasvingen, Mathopen, fra Hillratjønnveien til Kongsmyrveien; navnet vedtatt 1963.

Hillerenveien

Hillerenveien, Mathopen, fra Haakonsvernveien ved Håkonsvern til Håkonshellaveien, oppkalt 1971 etter gården Hilleren.

Håkonshellaveien

Håkonshellaveien, Mathopen/ Godvik, fra Alvøveien til krysset Minnestraumen/Håkonshellaberget; navnet vedtatt 1977.

Storingavika

Storingavika, Mathopen, to veier vestover fra Hillerenveien med flere sideveier; navnet vedtatt 1983.

Håkonshellaberget

Håkonshellaberget, Mathopen, blindvei nordover fra krysset Minnestraumen/Håkonshellaveien mot Alvøypollen; navnet vedtatt 1983.

Starabakken

Starabakken, Mathopen, blindvei sørover fra Kongsmyrveien; navnet (etter fuglenavnet stær) vedtatt 1963.

Håkonshellatoppen

Håkonshellatoppen, Mathopen, Laksevåg, blindvei vestover med forgrening sørover fra Håkonshellaveien. Navnet vedtatt 2001.

Ørnefjellet (vei)

Ørnefjellet, Mathopen, Laksevåg, vei mellom Håkonshellaveien og Myraskjenet, med flere forgreninger. Navnet vedtatt 1996.

Gyseterlia

Gyseterlia, Mathopen, blindvei sørover mot Grimstadfjorden fra Hillerenveien der denne bøyer av mot vest; navnet vedtatt 1978.

Skarelien

Skarelien, Mathopen, fra Hillernveien mot gården Skare og under Skarefjellet med en parsell som ender blindt mot vest. Navnet vedtatt 1993.

Skarehaugene

Skarehaugene, Mathopen, blindvei sørvestover fra Skareveien forbi plassen Skaret, som veien har navn etter; navnet vedtatt 1975.

Haakonsvernveien

Haakonsvernveien (Riksvei 558), Loddefjord/ Mathopen, fra Lyderhornsveien til Hillerenveien ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern, som veien er oppkalt etter; navnet vedtatt 1957.

Vatnaneset

Vatnaneset, Mathopen, blindvei nordover fra Håkonshellaveien mot Vatnaneset, som veien har navn etter; navnet vedtatt 1977.