Rogagaten

Rogagaten, Solheimsviken, fra Granbakken sørøstover forbi Ny Krohnborg skole, derfra sørover til den ender blindt nord for Lærerbakken; oppkalt 1916 etter Rogaland og rygene. – 9. Ny Krohnborg skole.

Ny Krohnborg skole

Ny Krohnborg skole, Rogagaten 9, barne- og ungdomsskole (1.–10. klasse) oppført 1921–24 (ark. Kaspar Hassel).

Ny-Krohnborg

Ny-Krohnborg, Idrettslaget, Fjøsangerveien 38b, stiftet 1925 under navnet Grane – fotballklubb tilsluttet Arbeidernes Idrettsforbund inntil 1945, da klubben skiftet navn. Andre lokale klubber, til dels med bakgrunn i AIF, har etter hvert sluttet seg sammen med Ny-Krohnborg. Idrettslaget driver fotball for menn og kvinner i de ulike klasser. Hjemmebane Krohnsminde idrettsplass.

Gimle videregående skole

Gimle videregående skole, St. Olavs vei 20 og Bøkeveien 19, fylkeskommunal skole for allmennfaglig studieretning, opprettet 1976. Undervisning i leide lokaler i Gimle skole og Fridalen skole. Fra 1994 Sandsli videregående skole.

Kollåsen skole

Kollåsen skole, Rollandslia 265, barneskole (1.–6. klasse), oppført 1976 (ark. Odd Jostein Molden) som grendeskole under Rolland skole.

Årstad skole

Årstad skole, Årstadgeilen 25, fra 1995 Alrekstad skole.

Skinstø skole

Skinstø skole, Myrdalskogen 387, Ulset, barneskole (1.–3. klasse) oppført 1981 (ark. Bengt Nyquist); grendeskole under Haukedalen skole, 75 elever (2009).

Lyderhorn skole

Lyderhorn skole, Kjøkkelvikveien 27, ungdomsskole (7.–10. klasse) oppført 1970 (ark. Fr. Theodor Olsen). Ble 1998 slått sammen med Nybø barneskole til Kjøkkelvik skole.

Storåsen skole

Storåsen skole, ved enden av Storåsen, barneskole (1.–6. klasse), oppført 1975 (ark. Odd Jostein Molden) som grendeskole under Rolland skole.

Skjenlia skole

Skjenlia skole, Skjenlia 7, barneskole (1. klasse) oppført 1978 (ark. Jørgen Aall og Harald Løkeland); grendeskole under Olsvik skole, ca. 60 elever.

St. Markus kirke

St. Markus kirke, Lien 45/Michael Krohns gate 50, sognekirke for St. Markus menighet, oppført som enskipet langkirke i upusset tegl (ark. Sverre Losnedahl og Nicolay Brøndmo, etter konkurranse), innviet 1939. 600 sitteplasser. Skiferkledt saltak, apsis tekket med kobber, firkantet tårn med inntrukket klokke-etasje dekket av en lav pyramide med kule og kors. Sakristi-utbygg på sørsiden. [Les mer]

Kyrre Skole

Kyrre Skole, Øvregaten 29, undervisningssenter for psykiatriske pasienter, i drift siden 1992. 105 elever av forskjellig alder på ulike klassetrinn. Fra 2005 innlemmet i Bjørgvin videregående skole.

Eventyrskogen skole

Eventyrskogen skole, Heien 29, Sandviken, barneskole (1.– 4. klasse), åpnet 8. mars 2004 i det ombygde, tidligere Solheim Aldershjem. Bygningen ble oppført 1971 (ark. Sonja Christie) for et hjem for piker. Skolen er en del av Krohnengen skole. Ca. 60 elever.

Fridalen skole

Fridalen skole, Bøkeveien 19, Årstad, barneskole (1.–7. klasse), oppført 1939 (ark. Kaspar Hassel), første rektor/overlærer var sogningen Olav Hoprekstad (1875–1965), best kjent som forfatter. Skolen startet med 910 elever fordelt på 31 klasser. Skolen har i dag 416 elever og 31 lærere. Den annen verdenskrig fikk sterk innvirkning på skolens hverdag. 1940–41 hadde Haukeland sykehus [Les mer]

Flaktveit skole

Flaktveit skole, Flaktveitsvingane 17, barneskole (1.–7. klasse) oppført 1985–91 (ark. Jarle Pedersen og Jan Haaland). Flaktveit skole ble 2008 som den første skole i Bergen sertifisert som “grønn skole” av den internasjonale miljøorganisasjonen Foundation for Environmental Education (FEE) og som synlig bevis for miljøinnsats tildelt Grønt Flagg. Skolen hadde da gjennom et helt år drevet [Les mer]

Laksevåg Yrkesskole

Laksevåg Yrkesskole, Gravdalsveien 22b, Endret 1993 navn til Laksevåg videregående skole. Ble i 2003 slått sammen med Laksevåg Gymnas til en ny skole der utdannelsen omfatter både studiespesialisering og yrkesopplæring, og med Laksevåg videregående skole som navn også på den sammenslåtte skolen.

Olsvik skole

Olsvik skole, Olsvikåsen 51, barne- og ungdomsskole (1.–10. klasse) oppført 1980 (ark. Per Lingås), påbygd 1992/93. Skolen har 635 elever og ca. 70 lærere (2009). Undervisning på de to første klassetrinnene foregår ved henholdsvis Skjenlia skole og Marka, et skolelokale i Olsvikhallen. Lise Holsen Skei er rektor.

Håstein skole

Håstein skole, Øvre Holen 4/6, ungdomsskole (7.–9. klasse), oppført 1954 (ark. Hals & Frølich); barne- og ungdomsskole 1954–70. Fra høsten 2009 sammenslått med Holen skole til barn- og ungdomsskole (1.–10. klasse) og med til sammen ca. 560 elever. Rektor ved Håstein skole, Eldbjørg Kortsen, fortsetter som rektor for den fusjonerte skolen.

Kommunalavdeling Skole

Kommunalavdeling Skole, tidligere kommunalavdeling med tilhold i Kommunehuset, Laksevåg. Avdelingen ble nedlagt i 2000 da Bergen gikk over til byparlamentarisme som styringsform. Skoleadministrasjonen ivaretas i dag av Byrådsavdeling for skole og barnehage. Se Bystyret og byrådet.

Hordvikvegen

Hordvikvegen, Hordvik, fra Grøvlesvingen forbi gården Hordvik til Tellevikvegen; navnet vedtatt 1952. Bygninger m.m.: – 131 . Hordvik gamle skole (Hordvik skole).

HAV videregående skole

HAV videregående skole, Landåsveien 31, fylkeskommunal handelsskole, opprinnelig privat. Startet av Unni Schnitler 1932 som Schnitlers handelsskole, lokaler i Valkendorfs gate 5; overtatt av tre av lærerne 1948 og kalt HAV handelsskole etter forbokstavene i deres navn: Hauge, Andersen og Vindheim. Overtatt av Hordaland fylkeskommune 1981, nåværende adresse siden 1983. Skolen ble 1997 innlemmet i [Les mer]

Christiegården skole

Christiegården skole, skole for psykisk utviklingshemmede, St. Olavs vei 20, fysisk integrert med Gimle skole, dit elevene ble overført fra Christiegården dagsenter for psykisk utviklingshemmede i 1990.

Langhaugen videregående skole

Langhaugen videregående skole, Hagerups vei 17, fylkeskommunal skole, tatt i bruk 1961 (ark. byarkitekt Eystein Michalsen) som erstatning for Sydneshaugen skole, som ble overlatt til Universitetet i Bergen. Skolen tilbyr to utdanningsprogram: studiespesialisering og program for musikk, dans og drama med fordypning i musikk og dans. I tillegg til obligatorisk engelsk tilbys språkfagene tysk, fransk [Les mer]

Minde skole

Minde skole, Grønnestølsveien 22, barneskole (1.–7. klasse) oppført 1924 (ark. Erling Ross); også kalt Grønnestølen skole. Under den annen verdenskrig beslaglagt av tyskerne og brukt som lasarett. Skolen har 295 elever og 24 lærere (2009). Arve Lønnheim er rektor.

Gaupåsvegen

Gaupåsvegen, Ytre Arna/5090 Nyborg, fra Bankvegen langs sørøstsiden av Gaupåsvatnet forbi gården Gaupås til krysset Arnavegen/Blindheimsvegen; navnet vedtatt 1981. – 47. Haugland skole. – 132 . Haugland gamle skole.

Liakroken

Liakroken, Nyborg, blindvei sørøstover fra Liavegen; navnet vedtatt 1976. – 24c. Liakroken skole. – 29. Li skole.

Elvetun

Elvetun, Loddefjord, blindvei nordover fra Vadmyrveien; navnet ble vedtatt 1971. Bygninger m.m.: 18. Sandgotna skole. – 27. Loddefjord skole. Pinsemenigheten Klippen og Jehovas Vitner bruker skolen til forsamlingslokale.

Myrdalskogen

Myrdalskogen, Ulset, fra Hesthaugvegen ved Daleelva nord- og vestover til den ender blindt ved Skinstø; navnet, etter gården Myrdal, vedtatt 1968. – 53. Blokkhaugen skole. – 387. Skinstø skole.

Laadings Skole

Laadings Skole, opprinnelig Borgerskolen, startet av M. Prøis 1830, overdratt til cand.theol. Rasmus Dometius 1836. Hans halvbror Herman Laading drev undervisningen fra 1845. Borgerskolen flyttet fra Cort Piilsmuget til Klosteret 1871, og endret navn til Laadings Skole. Den var regnet som en av byens bedre skoler, og ved siden av allmennfag ble det undervist i [Les mer]

Sædalen skole

Sædalen skole, Nye Sædalsvei 190, barneskole i Indre Sædal som ferdig utbygd innen 2012 skal gi plass til 400 elever. Grunnsteinen ble lagt ned 15. april 2009. Første byggetrinn med flerbrukshall skal stå ferdig til skolestart høsten 2010.