Studentboliger

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) huser i dag 3350 studenter på 19 forskjellige steder i byen. Dette svarer til ca. 15 % av studentene (2008). Boligene er beregnet for enslige, par og barnefamilier, noen også for funksjonshemmede. 800 plasser er forbeholdt utenlandsstudenter. Til Alrek ble tatt i bruk 1958, var de som studerte i Bergen, henvist [Les mer]

Årstadveien

Årstadveien, fra Kalvedalsveien til Haukelandsveien; navnet vedtatt 1917. Bygninger m.m.: 17. Odontologisk klinikk. Kontorer og undervisningslokaler for Det odontologiske fakultet ved Universitetet; eiendommen kjøpt av kommunen 1948, bygningen oppført 1962 (ark. Fougner & Myklebust, tildelt Det nyttige Selskabs pris for god arkitektur 1963). – 17f. Her lå Herman Blaauws landsted Breidablik. Huset ble revet, men [Les mer]