Fanastølen

Fanastølen, Fana, blindvei østover fra Fanaflaten; navnet vedtatt 1976. – 18. Fanastøl skole og Fanastøl behandlingshjem.

Fanastøl skole

Fanastøl skole, Fanastølen 18, tidligere barne- og ungdomsskole (1.–9. klasse) for elever med psykiatriske lidelser, startet 1964 av Bergen Røde Kors Barnehjelp. Den ble 1992 overtatt av Hordaland fylkeskommune, som drev skolen sammen med Fanastøl behandlingshjem. Skolen hadde plass til 10 elever, hvorav 8 bodde på Fanastøl behandlingshjem.

Fanastøl behandlingshjem

Fanastøl behandlingshjem, Fanastølen 18, tidligere behandlingshjem for barn og unge med psykiastriske lidelser, åpnet 1964 av Bergen Røde Kors Barnehjelp. Institusjonen ble overtatt av Hordaland fylkeskommune 1992, og hadde da 8 plasser. Den ble nedlagt i 2000. I samme bygningskompleks (ark. Einar Vaardal-Lunde) lå institusjonens egen skole, Fanastøl skole Bergen Røde Kors solgte bygget i [Les mer]