• Utvalgte Artikler

    Logen

    Logen, Den Gode Hensigt, Øvre Ole Bulls plass 6 /Engen 2, selskapsklubb opprettet 1798. I henhold til innbydelsen var motivet for stiftelsen av klubben å skaffe en «i Kummers og Sorgers ubliide Tilstand nedsat Kiøbmand» (agent Hans Tornøe, som hadde mistet alt i en brann) utkomme som vert. Søkningen til klubben fikk hurtig et slikt [Les mer]

  • Utvalgte Artikler

    Etno-folkloristisk arkiv

    Etno-folkloristisk arkiv, EFA, Sydnesplassen 12/13, kulturhistorisk forskningsarkiv/tradisjonsarkiv ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, underlagt Det humanistiske falkultet, Universitetet i Bergen. Grunnsteinen for tradisjonsarkivet ble lagt på 1800–tallet gjennom innsamling av eventyr, ballader og sagn. Innholdet svarer til museenes samlinger av gjenstander der materialet har et historisk og kulturhistorisk siktemål. Arkivet inneholder “Folkeminnesamlingi” som [Les mer]