• Utvalgte Artikler

  Stoltzekleiven

  Stoltzekleiven etter opprustningen i 2011. Fotograf: Katarina Lunde. Seksjon informasjon, Bergen kommune.

  Stoltzekleiven, en bratt sti med 908 trappetrinn fra Fjellveien ved Hoffmanns vei opp til Sandviksfjellet (høydeforskjell 313,5 m), har navn etter kjøpmann Gerhard Stoltz (1833–1907). I begynnelsen av 1870-årene kjøpte Stoltz lyststedet Frydenlund i Sandviken, som, etter i noen år å ha blitt brukt som sommerbolig, ble familiens permanente hjem. Den bratte stien som førte opp [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Forum

  Forum Kino eller Kronstad kino som den het i planleggingsfasen, regnes som et av arkitektens Ole Landmarks hovedverker. Ole Landmarks Tegning fra 1946. Arkivet etter arkitekt Ole Landmark, Bergen Byarkiv.

  Forum, Fjøsangerveien 28, fra 2007 et kristent medie- og misjonssenter, tidligere Bergens største kino. I den meget særpregete bygningen er det nå TV-kanalen Visjon Norge, avisen Norge IDAG og kristen forkynnelse som rår grunnen. Forum kino er et av hovedverkene til den velkjente Bergens-arkitekten Ole Landmark. Tydelig inspirert av Hollywood-filmenes estetikk skapte han en bygning [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Bompengering

  Bompengering, avsperring av innfartsveiene til byen ved hjelp av kontrollstasjoner som innkrever avgift for motorkjøretøyer. Bompengeringen rundt bykjernen i Bergen ble opprettet for å skaffe midler til raskere utbygging av hovedveisystemet i Bergensområdet, og kom i drift 2. januar 1986. Byen bandt seg til en egeninnsats på 35 mill. kroner, mot at staten ytet tilsvarende [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Fayehagen

  Fayehagen, N.K.S., Welhavens gate 72, Møhlenpris, spesialavlastningsbolig for familier bosatt i Bergen med multifunksjonshemmede barn og unge, opprettet 1958 av Bergen Sanitetsforening, som er en del av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Fayehagen var det første cerebral paresehjem på Vestlandet. Denne pasientgruppen ble 1976 overført til Vestlund habiliteringssenter mens Fayehagen etter det har tatt seg av [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Bystyret og byrådet

  Siden juni 2000 styres Bergen etter en parlamentarisk modell der et byråd opptrer som regjering med byrådslederen i rollen som «statsminister», mens bystyret fungerer på samme måte som Stortinget og er kommunens øverste organ. Den nye ordningen innebærer at hovedansvaret for den praktiske politikken hviler på byrådslederen, mens ordføreren – foruten å lede bystyremøtene og [Les mer]