• Utvalgte Artikler

  Kulturhuset USF, Stiftelsen

  Stiftelsen Kulturhuset USF, Georgernes Verft 12, etablert av kommunen, fylkeskommunen og staten som en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur. Det som en gang var Norges største sardinfabrikk er på Verftet blitt omdannet til landets mest mangfoldige kultursenter. Ingen andre steder finner man et bredere kunstnermiljø og [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Isdalen

  Isdalen og Svartediket 20.juni 1930. Fotograf: Ukjent. Arkivet etter Vann- og kloakkvesenet, Bergen Byarkiv.

  Isdalen, dalføre fra Svartediket mot Borgeskaret. Populært turområde. Fra de eldste tider den korteste forbindelse til fots over Borgeskaret til Borge i Arna og over Jordalen til Åsanebygdene og Osterøy. Til 1920-årene var det gårdsdrift på Kobbeltvedt, Tarlebø og Garmannslund. Ved Garmannslund, på sørøstsiden av Svartediket, lå Krutthuset, ammunisjonslager for Bergenhus festning. Kommunen drev pukkverk [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Middelalderkirker (oversikt)

  Kart over den påviste eller antatte beliggenheten til de nær 30 kirkene og kapellene som er nevnt i middelalderens skriftlige kilder. Kilde: H.-E. Liden og E.M- magerøy: Norges kirker, Bergen, bd.1, s. 135. Bearbeidet av Kunnskapsforlaget.

  Oversikten nedenfor omfatter alle kjente kirker fra middelalderen og tidlig etterreformatorisk tid. Alle kirkene i oversikten er omtalt under egne oppslagsord eller i andre artikler, se lenker. Numrene i tabellen svarer til numrene på kartet, og gjelder dels kirker som fremdeles eksisterer, dels forsvunne kirker som det finnes rester etter eller der den nøyaktige plasseringen er kjent. [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Landås (gård)

  Landås hovedgård i skarp kontrast til det moderne kirkebygget i forgrunnen. Fotograf: Norvall Skreien.

  Landås, (norrønt Landásar), gnr. 161, gammel gård i det tidligere Årstad herred, i nordvestskråningen av Landåsfjellet. I middelalderen hørte den til kongsgården på Alrekstad (Årstad). Etter reformasjonen kom den i Vincens Lunges eie, og ble utskilt fra Lungegården først i 1645, da den ble solgt til Peder Paasche. Senere har gården hatt en lang rekke [Les mer]