Seilingsleden

Bergen, som er Norges viktigste anløpshavn for cruiseskip, har siden 1992 vært avskåret fra å motta de største og nyeste skipene fordi Askøybrua som dette året ble åpnet for trafikk, reduserte seilingshøyden til 62 meter. Mange cruiseskip, både eksisterende og prosjekterte, krever atskillig større høyde. Før broen ble bygd, hadde innseilingsleden til Bergen havn ingen begrensninger hverken med hensyn til seilingshøyde, bredde eller dybde. Ved å redusere antall kjørefelt over broen fra tre til to, lyktes det i 2004 å øke seilingshøyden med én meter, nok til at et av verdens største passasjerskip, Cunard-linjens “Queen Mary” kunne anløpe Bergen.

Fra Bergen bystyre og Bergen havnestyre var kravet til seilingshøyde under broen minst 100 meter. Da dette kravet medførte at broprosjektet vanskelig lot seg gjennomføre, la Statens vegvesen Hordaland frem forslag om to alternative seilingsleder, det ene over Herdlaflaket, det andre gjennom Skjelangersundet. Etter lange forhandlinger fattet både havnestyret, Bergen bystyre, Fiskeridepartementet og til slutt et enstemmig Storting vedtak om at seilingshøyden kunne reduseres til 62 meter. Men en uttrykkelig forutsetning fra samtlige godkjennende instanser var at det skulle opparbeides en ny seilingsled til Bergen via et av de to nevnte alternativene. Den nye leden skulle finansieres som en integrert del av broprosjektet.

Fiskeridepartementets betingelse for byggetillatelse var at ny seilingsled “skal være ferdig opparbeidet, merket og klar til bruk, før den første hindring blir strukket over Byfjorden”. Den alternative seilingsleden hadde med andre ord prioritet foran broprosjektet. Vegdirektoratet godkjente 1986 hovedplanen for broen med alternativ seilingsled som kompensasjon for høydebegrensningen broen ville representere.

Stikk i strid med Stortingets forutsetninger ble arbeidet med Askøybrua startet opp og fullført før opparbeiding av alternativ seilingsled var igangsatt.

Ved den endelige prosjekteringen utredet Hordaland Vegkontor uheldigvis bare ett av alternativene, det over Herdlaflaket. Stortinget ble derfor ikke gjort kjent med at det også fantes et annet fullgodt alternativ, nemlig gjennom Skjelangersundet. En utdypning av Herdlaflaket møtte kraftig motbør fra berørte kommuner og miljøvernerne fordi det i mellomtiden var blitt etablert et fuglereservat i området. Av hensyn til verneinteressene gikk også Stortinget nå imot etablering av seilingsled over Herdlaflaket, men vedtaket var ikke et generelt nei til bygging av alternativ seilingsled. En ny lov som ble gitt tilbakevirkende kraft, førte til ytterligere komplikasjoner. Etter denne loven krevdes det konsekvensanalyse også av den alternative seilingsleden, noe som tidligere ikke hadde vært nødvendig. Resultatet var at konsekvensutredningen ennå ikke var ferdigbehandlet da broen ble åpnet.

Høsten 1998 gjenopptok Bergen og Omland havnevesen kravet om etablering av seilingsled gjennom Skjelangersundet som et reelt alternativ til det konfliktfylte Herdlaflaket. Kystverkets utredning av dette alternativet fra 2004 munner ut i følgende konklusjon: “Eksisterende farlei gjennom Skjelangersundet kan byggjast ut til fullgod farlei. Prosjektet kan utførast enkelt reint teknisk, og vil på ny kunne etablere fri ferdsle for alle typar farkostar inn til Bergen hamn.”

Ettersom Askøybrua i dag er nedbetalt, vil myndighetene på Askøy ikke lenger godta at broprosjektet, slik forutsetningen var, skal finansiere den alternative seilingsleden.

I sitt handlingsprogram for oppfølging av Nasjonal transportplan 2006–2015 konkluderte Kystverket med at det ut fra en totalvurdering ikke var grunnlag for å prioritere dette prosjektet. Departementet sluttet seg til denne vurderingen, men fremholdt at “prosjektet må vurderes i tråd med trafikkutviklingen og størrelsen på de skipene som kan være aktuelle for anløp av Bergen havn.”

Den sperren Askøybrua utgjør for skip med stor mastehøyde, vil i fremtiden kunne medføre betydelige inntektstap for turistnæringen i Bergen og på Vestlandet idet en allerede har måttet avvise flere av de største cruiseskipene, i 2008 ca. 20 skip.

Etter en henvendelse til Statens Vegvesen fra Bergen og Omland havnevesen (BOH) i 2013, har seilingshøyden blitt økt til 63,5 meter. Innsnevring av seilingskorridoren fra 200 til 100 meter gav nok margin for å øke seilingshøyden.

Skriv ut artikkel

Tilbakemeldinger og innkommende lenker

  1. Tilbaketråkk: Askøybrua | Bergen byleksikon

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.