Helse Bergen HF

Helse Bergen, HF, administrerer sykehus og helseinstitusjoner i Bergen, Midthordland, Indre Hardanger nord for Hardangerfjorden og Nordhordland. Administrasjonen har kontorer på Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65. Adm. direktør: Stener Kvinnsland.

Sykehusreformen som ble gjennomført i 2002, innebærer at de offentlige sykehusene og helseinstitusjonene som fylkeskommunene tidligere hadde ansvaret for, ble overtatt og i dag eies av staten. Driftsansvaret i de respektive landsdelene er fordelt på fire regionale foretak (HF). Helse Bergen med over. 9500 ansatte, ca. 7500 årsverk og et budsjett på ca. 6,2 mrd. kroner, er ett av fem lokale helseforetak som tilhører det regionale foretaket Helse Vest. Helse Bergen har i 2009 store byggeplaner for det nærmeste tiåret. Det største byggeprosjektet er nytt barnesykehus, kostnadsberegnet til 3 milliarder kroner.

Helse Bergen HF består av 11 tidligere selvstendige institusjoner. Noen av disse er i dag egne avdelinger, andre er slått sammen i klinikker og divisjoner:

Haukeland Universitetssykehus – omfatter all nåværende virksomhet i Helse Bergen.

Voss sjukehus, Sjukehusvegen 16, Voss, fungerer som egen divisjon i Helse Bergen og er lokalsykehus med akuttfunksjoner for kommunene Voss, Kvam, Granvin, Ulvik, Vaksdal og Modalen innen generell kirurgi, indremedisin og gynekologi i tilknytning til fødeavdeling. I det samme området har sykehuset ansvar for ambulansetjenesten. Sykehuset har psykiatrisk rehabiliteringsteam, voksenpsykiatrisk poliklinikk og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Kysthospitalet i Hagevik – en del av Ortopedisk klinikk.

Sandviken sykehus, Sandviksleitet 1, gir et allment psykiatrisk spesialisttilbud for en befolkning på 170 000 mennesker i nordre sektor av Hordaland. Inntil 1978 kalt Neevengården. I tillegg til sine oppgaver innenfor Helse Bergen ivaretar sykehuset også sentrale og regionale funksjoner, bl.a. som sikkerhetsavdeling for Helse Vest. Sykehuset er et universitetssykehus med forsknings- og undervisningsoppgaver og tilbyr spesialist- og videreutdanning.

Nordåstunet. Seksjon i Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, som er en del av Habiliterings- og rehabiliteringsklinikken. Heter nå Post 2 Nordås og har 18 behandlingsplasser.

Habilieringstjeneste for voksne funksjonshemmete (Olav Bjordals vei 8, Breistein). En del av Habiliterings- og rehabiliteringsklinikken.

Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen ble etablert 2002 gjennom en sammenslåing av Sandviken sykehus og Psykiatrisk klinikk ved Haukeland Universitetssykehus. Ny struktur for helseforetakets psykiatriske divisjon ble vedtatt av styret for Helse Bergen HF i august 2007. Den psykiatriske helsetjenesten i Bergens-regionen skal etter denne planen ivaretas av tre separate DPS (distriktspsykiatriske sentre): DPS Nord, DPS Midt og DPS Vest. De øvrige kommuner og bydeler vil få sine tjenester dekket av enten private sentre eller sentre som drives av ideelle organisasjoner, alternativt av disse i samarbeid med Helse Bergen HF. Det tas sikte på en endring av DPS-klinikkens profil fra døgnbasert til ambulant og poliklinisk behandling med mulighet for å redusere antall døgnplasser fra 150 til 90. Disse ressursene vil i stedet kunne brukes til å øke behandlertallet fra 90 til 180. Et eget prosjekt, ledet av klinikksjef Sissel Horten, er opprettet for å gjennomføre omleggingen, som antas å ville ta inntil 12 år.

DPS Nord, Bjørgvin skal realiseres innenfor eksisterende bygningsmasse på Tertnes og i Knarvik. Omfatter bydelene Åsane og Arna, samt kommunene Osterøy, Fedje, Meland, Austrheim, Lindås, Radøy, Masfjorden og Modalen. Bjørgvin DPS, Ternesvegen 37 B, er et av landets største psykiatriske sentre med differensierte polikliniske behandlingstilbud til ungdom og voksne. Psykiatrisk poliklinikk og dagbehandlingstilbud finnes i Bergen sentrum, Laksevåg, Åsane Storsenter, på Tertnes og i Knarvik – døgnbehandlingstilbud i Ytre Sandviken, Tertnes, Manger og ved Fløen-kollektivet, som tilbyr rusbehandling. Senteret inneholder tre allmennpsykiatriske poliklinikker, rehabiliteringspoliklinikk, to dagavdelinger og psykiatrisk ungdomsteam.

DPS Midt, Kronstad vil bli lokalisert til planlagt nybygg på Krohnsminde. Vil ha enheter i Solheimsviken, på Nordnes og ved Knappentunet inntil bygget står ferdig – etter planen i 2013. Omfatter bydelene Bergenhus, Ytrebygda og Årstad med til sammen ca. 85 000 innbyggere. Her inngår Knappentunet. Det nye psykiatriske sykehuset på Kronstad står øverst på Helse Bergens nybyggliste. Det er kostnadsberegnet til 370 millioner kroner og skal reises på tomten etter den gamle hovedtribunen for Krohnsminde idrettsplass ved Danmarksplass.

DPS Vest, Øyane vil bli lokalisert til Straume helseheim på Sotra. Lokaler skal leies av Fjell kommune. Omfatter kommunene Fjell, Askøy, Sund og Øygarden.

Betanien DPS har tilhold i Fyllingsdalen i eget bygg (Vestlundveien 23) som vil bli opprustet. Betjener bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg, inklusiv Loddefjord. Se Betanien.

Voss DPS omfatter kommunene Voss, Granvin, Ulvik, Kvam og Vaksdal. Bjørkeli Vaksenpsykiatriske Senter og Voss sjukehus deler på driftsansvaret.

Fana og Os DPS skal betjene kommunene Austevoll, Fusa, Samnanger og Os, samt Fana bydel. Eget bygg i Os. Samarbeidsavtale om psykiatriske tjenester inngått med Solli Sykehus, Osvegen 15, Nesttun.

Osheim Behandlingsheim, Finnebrekka 29, Os – enhet innen psykisk helsevern med sikte på langtidsbehandling av barn og unge. Opprettet av Redd Barna 1964 og har vært lengst i kontinuerlig drift av alle tilsvarende institusjoner i landet. Osheim var eid av Redd Barna til 1986 da institusjonen ble overtatt av Fylkeskommunen, og er fra 2002 en enhet i Helse Bergen. Hovedbygningen var tidligere lensmannsbolig i Os. Mer enn 200 barn har hatt opphold på Osheim, som også driver egen skole. I den første tiden kom det barn både fra Nord-Norge og Sørlandet, senere “gjestepasienter” fra Sogn og Fjordane. I dag er plassene forbeholdt barn fra Hordaland. Helse Bergen besluttet 2008 som et sparetiltak å flytte virksomheten på Osheim til Haukeland Universitetssykehus. Tilbudet om langtids døgnbehandling er der blitt knyttet opp mot eksisterende barnepost og opprettholdt.

Askviknes Voksenpsykiatriske Senter, Askvikneset 60, Hagavik gir et tverrfaglig spesialisttilbud til voksne med alvorlige psykiske lidelser. Senteret har dessuten ansvar for psykiatrisk døgntjeneste i Fana og Os, en tjeneste som også består av poliklinikk og dagavdeling ved Solli Sykehus.

Private institusjoner

Helse Vest har driftsavtaler med private opptrenings- / rehabiliteringsinstitusjoner. Dette tilbudet kommer i tillegg til rehabiliteringstilbudet som finnes i helseforetakene. Helse Vest har avtale med følgende private institusjoner:

Hagahaugen Rehabiliteringssenter, Voss

Krokeidesenteret, Hå i Rogaland og Bergen

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Fjaler i Sogn og Fjordane

Ravneberghaugen Opptreningssenter, Os

Åstveit Helsesenter, Åstveitveien 73, Øvre Ervik (tidligere Sjømennenes Helseheim, Rehabiliteringssenter Vest AS)

Ambulanse

Driftsansvaret for all ambulansevirksomhet i regionen ble fra 1. januar 2008 overtatt
av Akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen, med unntak av ambulansebåten i Austevoll og ambulansebilen i Modalen og Masfjorden. Fra 1. januar 2007 ble også ambulansetjenesten i Os lagt under Helse Bergen. Hoveddelen av denne tjenesten i Bergen kommune ble på vegne av Helse Bergen tidligere drevet av Bergen brannvesen. Helse Bergen drev imidlertid selv en egen akuttambulansetjeneste i tilknytning til luftambulansen på Grøneviksøren. Voss Sjukehus har fortsatt ansvaret for ambulansetjenesten i sitt område.

Se også Haukeland Universitetssykehus, helsetjenester, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, Stiftelsen Betanien Bergen og Volvat Medisinske Senter.

Fredning

I Landsverneplanen har Riksantikvaren foreslått følgende bygninger fredet innen Helse Bergen:

Haukeland Universitetssykehus: Totalt 14 bygg foreslått vernet eller fredet, bl.a. hovedbygget med utvidelse fra 1924, Administrasjonsbygget med park / uteområde, Gades Institutt – nåværende studenthus, Medisin B (Epidemiologisk avd.) Formålet er å bevare et utvalg bygg som viser historien ved et av landets største sykehus.

Kysthospitalet Hagevik: Fredningsforslag omfatter 5 bygg: hovedbygg, naust, verksted, kraftstasjon med kum, trafo, turhytte samt parkanlegg / uteområder. Kysthospitalet Hagevik er viktig eksempel på tidlig spesialsykehus for barn med skrofuløs tuberkulose.

Askviknes Voksenpsykiatrisk Senter: Den gamle hovedbygningen samt vaktmesterbod foreslås fredet. Askviknes er et viktig eksempel på statlig institusjonalisert assimileringspolitikk overfor tatere eller reisende.

Skriv ut artikkel

Tilbakemeldinger og innkommende lenker

  1. Tilbaketråkk: ambulansetjenesten | Bergen Byleksikon

  2. Tilbaketråkk: psykiatrisk helsetjeneste | Bergen Byleksikon

  3. Tilbaketråkk: Kysthospitalet i Hagevik | Bergen Byleksikon

  4. Tilbaketråkk: Haukeland Universitetssykehus | Bergen byleksikon

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.