Norges Fiskerimuseum

Norges Fiskerimuseum, Sandviksbodene 20/Bontelabo 2, museum for fiskerihistorie og kystkultur, grunnlagt 1880, het før 1993 Fiskerimuseet i Bergen, inngår etter museumsreformen fra 2005 i Stiftelsen Museum Vest. som omfatter seks museer med regionalt ansvar for fiskerihistorie, kystkultur, forsvars- og okkupasjonshistorie. Bergen kommune har stilt nordre del av Sandviksboder Kystkultursenter til rådighet for Fiskerimuseet, som får disponere fire av de store sjøbodene: Sandviksboder nr. 20, 23a, 23b og 24 samt tomten til nr. 25. Et omfattende restaureringsarbeid sluttføres 2010.

Et ildfast nybygg for samlingene er planlagt på den ledige tomten for Sandviksboder 25 i tilknytning til de gamle, fredete bodene, men med moderne arkitektur, utført av Elin Strandenes. Nybygget som får en grunnflate på 8 x 52 meter (gulvareal 1200–1400 m2 over tre etasjer), skal i tillegg til boksamling og arkiv huse auditorier og undervisningsrom tilrettelagt for skoleklasser og studenter, dessuten kafeteria, og tenkes brukt også som et kulturhus for Sandviken. Sjøboden som opprinnelig stod her, gikk tapt i en brann 1925. Senere ble det bygd terminal for Bergen Flyhavn på tomten.

Fiskerimuseet samarbeider nært med den nasjonale stiftelsen Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum, som bl.a. betyr felles gjenstandsmagasin og bibliotek. Av Bergen kommune er Fiskerimuseet utpekt som ansvarsmuseum for denne stiftelsen og som faglig ansvarsmuseum også for Gunnar Mikkelsens Maritime Samlinger med motormuseum. Denne private samlingen har utstillingslokaler i Fiskerimuseets del av Sandviksboder Kystkultursenter og lagerplass i Fiskerimuseets gjenstandsmagasin i Arna Industrihus.

Etableringen i Sandviken skjer trinnvis. Administrasjonen kunne ta sine nye, foreløpige lokaler i Sandviksboder 23 b i bruk i 2003, og flyttet i 2008 sammen med administrasjonen i Museum Vest over i nr. 20, som i sin helhet er reservert for kontorer og verksted. Bodene 23 a, 23b og 24 er øremerket for utstillingsformål i alle fire etasjer og vil gi et areal flere ganger større enn den gamle utstillingen på Bontelabo.

Utstillingene skal formidle historien til den norske fiskerinæringen de siste 150 år, fra moderniseringsprosessen satte inn mot slutten av 1800-tallet, i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Overgangen fra fiskeribondens sesongpregede kystfiske til helårs havfiske i det sterkt utvidete sjøterritoriet, blir et sentralt tema. Museet tar for seg dagens fiskeri- og havbruksnæring og fokuserer på ressursforvaltning og Norges rolle som fiskeristormakt. I museet inngår en stor samling av båtmodeller og redskaper, samt en omfattende samling av organisasjons- og bedriftsarkiver, bøker og fotografier. Fiskekutteren “Framtid I” fra 1934 eies av museet. Gjenstandsmagasinet alene utgjør 1200 m2 gulvareal, og Handelsmuseet har 500 m2. I tillegg vil biblioteket med arkivsamlinger som fyller over 2000 hyllemeter, med tiden kunne gjøres tilgjengelig.

I umiddelbar tilslutning til museets utstillinger om torskefisket planlegges et visningssenter for tørrfisk der målet er å ta vare på tradisjonskunnskapen om tørrfiskens håndtering og sortering og vise hvordan produktet blir anrettet for konsumentene i et viktig markedsland som Italia. Eksporten av tørrfisk fra Lofoten over Bergen til utenlandske markeder er en av de eldste og geografisk lengste linjer i europeisk handelshistorie. Bergen var like til 1960-årene den største eksporthavnen for fisk og fiskeprodukter i Norge og dermed også i Europa.

Museum Vest er utpekt som koordinator for det nasjonale museumsnettverk for fiskerihistorie og kystkultur og deltar aktivt i internasjonale nettverk på feltet.

Historikk. Norges Fiskerimuseum er Norges eldste museum spesielt rettet mot næringslivet, grunnlagt av Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme (stiftet 1879), som et ledd i arbeidet for å modernisere fiskerinæringen. Selskabet utgav også publikasjonen Norsk Fiskeritidende (1882–1930). Fiskerimuseet overtok Bergens Museums samling av båtmodeller og redskaper. Det holdt til i Den permanente utstillingsbygning (Permanenten) 1896–1991 sm.m. Vestlandske Kunstindustrimuseum og Bergen Billedgalleri, fra 1991 i Fiskerisenteret på Bontelabo.

Skriv ut artikkel

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.