Bergen Kystkultursenter

Bergen Kystkultursenter (Stiftelsen, SBKS). Åtte ca. 300 år gamle, fredete sjøboder i Sandviken er ramme om Bergen Kystkultursenter som er under oppbygging med utgangspunkt i Bergen Kystlags virksomhet. Bodene ble i februar 1997 overdratt fra Bergen kommune til Stiftelsen Sandviksboder Kystkultursenter (SSK). Reguleringsplanen ble vedtatt 1998, og Bergen Kystkultursenter, som skal ha ansvaret for driften av senteret, ble etablert 1999. Fire av bodene disponeres av Norges Fiskerimuseum.

Sjøbodene står sentralt i et enestående kulturminneområde mellom Bergenhus og Gamle Bergen, og omfatter både tekniske kulturminner, boliger og havnebebyggelse knyttet til seilskutetrafikken fra 1600- til 1900-tallet. Miljøet rundt Sandviksbodene er av internasjonale eksperter betegnet som et havneteknisk kulturminne i verdensklasse. De fleste bodene skriver seg fra 1700-tallet, men noen få er enda eldre. I to av bodene finnes spor av 1700-talls landskapsmalerier. Det arbeides med å få området registrert på UNESCOs liste over verdens mest verneverdige kulturminner (World Heritage Monuments). Det historiske bygningsmiljøet som Kystkultursenteret er en del av, består av enda noen bevaringsverdige pakkhus i sør og boliggrenden Fjæregrenden/Rosegrenden tvers over gaten. Sandviksbukten var kjerneområdet i den store fiskeeksportbyens pakkhusmiljø, som rundt 1900 talte 240 pakkhus i ubrutt rekke mellom Bontelabo og Storemøllen. Også Europas eldste bevarte reperbane, flere boliggrender, noen godt bevarte lyststeder og skjenkesteder hører med i dette bildet.

Samlingene til Bergen Kystlag danner, ved siden av Fiskerimuseet, hovednerven i senteret. De består av en rekke fartøyer og småbåter av betydelig antikvarisk verdi, gjenstandssamlinger og relevante håndverksvirksomheter. Til klenodiene hører Enigheten, en kopi av den staselige vengebåten som brakte de lokale Eidsvolls-menn til Lærdal på første etappe av deres lange og strabasiøse ferd til Grunnlovsforsamlingen 1814. I Sandviksboder 24 er allerede utstilt en unik samling eldre båtmotorer og sjøfartsteknologiske innretninger, innsamlet siden 1977 av Gunnar Mikkelsen. Kaiområdet ved bodene nr. 20 og 24 er regulert til veteranbåthavn. I tillegg til de nevnte organisasjoner holder Motivasjon & Mestering, Langskipslaget Haakon Haakonson og Bergen Maritime Vernelag til i senteret, og Veteranbåtlaget Fjordabåten har sine kontorer der.

Tørrfisken, som har hatt så stor betydning for handelsbyen Bergen, vil få sitt eget museum i tilknytning til Kystkultursenteret. For øvrig skal senteret inneholde et vidt spekter av aktiviteter som formidler bredden i denne kulturen – ikke bare fartøyvern, men også den manns- og kvinnekulturen som hører til kystmiljøene. Tonene kystkulturens fremste trubadur, Johannes Kleppevik, etterlot seg, vil ganske sikkert komme til å lyde i sjøbodene. Senteret vil naturlig nok også vektlegge byens rolle som mellomledd mellom kystkultur og internasjonal storhandel.

Fullt utbygd vil Bergen Kystkultursenter kunne disponere et samlet areal på knappe 3 500 m2 innendørs og et uteareal på vel 1 500 m2. Både forskning og publikumsrettede aktiviteter vil inngå i senterets virksomhet, bl.a. i nært samarbeid med andre beslektede museer og institusjoner i Bergensområdet, blant dem Museum Vest og Museum Vest og Bergens Sjøfartsmuseum..

Skriv ut artikkel

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.