Grieg-Gruppen

Grieg-Gruppen, The Grieg Group, Grieg-Gaarden, C. Sundts gate 17/19, familieeid maritimt konsern grunnlagt 1884 av Joachim Grieg (1849–1932) som skipsmeglerfirma i Bergen og med kontor også i Oslo fra 1899, består i dag av en gruppe selskaper som opererer globalt innenfor et mangfold av maritime virksomheter. Bygningen som huser gruppens hovedadministrasjon, Grieg-Gaarden (ark. Anders Grieg), ble oppført 1990, i 1995 tildelt Bergen kommunes Byggeskikkpris.

Joachim Grieg (komponisten Edvard Griegs tremenning) gjorde en betydelig innsats ved omlegging av norsk befraktningsvirksomhet ved overgangen fra seil til damp. I 1920 ble grunnleggerens yngre bror Halfdan medeier og firmaet omorganisert som meglerfirmaet Joachim Grieg & Co. Rederivirksomheten startet med tankskip i 1930–årene. Maskiningeniøren og skipsarkitekten Per Grieg (f. 1932) begynte i familiebedriften 1960 som skipsmegler, ble medeier 1963 og sjef fra 1972. Under Per Griegs ledelse vokste selskapet til en av landets største maritime virksomheter, og ble ved 100–årsjubileet 1984 formelt etablert som Grieg-Gruppen. Per Grieg gikk av som konsernsjef 1999 og overlot da eierskap og styring av de ulike virksomheter til neste familiegenerasjon, sønnen Per Grieg jr. og de tre døtrene Elisabeth Grieg, Camilla Grieg og Elna-Kathrine Grieg.

Gruppen oppnådde 2007 et samlet resultat før skatt på 933 millioner kroner, en økning på over 400 millioner fra foregående år, har ca. 1300 ansatte, hvorav 556 er sjøfolk som seiler på skip gruppen eier. I tillegg til det rent forretningsmessige vektlegges sosialt ansvar.

Grieg-Gruppen består av følgende selskaper:

– Rederivirksomhet (Grieg Shipping Group Holding)

– Skipsmegling (Joachim Grieg & Co.)

– Globale logistikktjenester (Grieg Logistics)

– Fiskeoppdrett, laks og torsk (Grieg Seafood ASA og Grieg Cod Farming)

– Maritime informasjonssystemer (MARIS)

– Investeringsrådgivning (Grieg Investor)

– Vindmøller til havs (NorWind)

– Administrative tjenester (Grieg Group Resources)

– Assuransemegling (Aon Grieg)

– Holdingselskap (Grieg Maturitas AS)

– Sponsorvirksomhet (Grieg Foundation)

Grieg Maturitas AS er Grieg-Gruppens holdingselskap. Medlemmene i gruppen er alle selvstendige selskaper, men samarbeider tett over selskapsgrensene. I Grieg Maturitas kommer de ulike eierinteressene sammen for å stimulere hverandre gjensidig til utviklingsfremmende initiativ og samordning av strategien for hele gruppens videre vekst. Grieg Maturitas eier 75 % og Grieg Foundation 25 % av konsernet. Utenfor Norge har selskapene kontorer i USA, Canada, Kina, Japan, Filippinene, Singapore, Sverige og Nederland.

Rederivirksomheten er koordinert i Grieg Shipping Group Holdings som har hovedkontor i Bergen og avdelingskontor i Oslo. Flåten består av over 20 spesialbulkskip. Driftsselskapet heter Grieg Shipping Group. Grieg Star Shipping var et selskap eid på 50/50–basis sammen med Westfal Larsen & Co/Masterbulk til høsten 2008, da sameiet opphørte. Grieg International ble i 2007 endret fra å være et management-selskap til å bli et rendyrket investeringsselskap med hovedfokus på skipsfart, olje og energi samt finans.

Grieg Seafood ASA er et av de ledende fiskeoppdrettsselskaper i verden for laks og torsk, dannet 1992 som Grieg Norwegian Salmon. Årlig kapasitet på ca. 80 000 tonn sløyd laks. Virksomheten har 410 ansatte og drives i Rogaland, British Columbia (Canada) og på Shetland med hovedkontor i Bergen. Grieg Seafood ASA ble notert på Oslo Børs i juni 2007.

Grieg Cod Farming AS (torskeoppdrett) omfatter også Grieg Cod Juveniles AS. Oppdrettsanleggene ligger i Rogaland (Nedstrand) og i Møre og Romsdal.

Aon Grieg er et selskap for assuransemegling og en videreføring av Grieg Insurance. Ved inngangen til 2000–tallet var selskapet størst i Norden på dette spesialområdet. Grieg solgte en majoritetspost til Aon Corporation, et amerikansk selskap med nesten 50 000 ansatte over hele verden.

Grieg Group Resources er et selskap som leverer administrative tjenester til de andre selskapene i Grieg-Gruppen og ivaretar viktige funksjoner og prosjekter på tvers av disse selskapene.

Grieg Investor fikk i 2007 konsesjon som verdipapirforetak. Selskapet har en stab på 13 konsulenter og er et av landets ledende uavhengige rådgivere innen det institusjonelle segmentet. Midler plassert etter selskapets råd passerte i 2008 25 milliarder kroner. Oppdragsgivere er bl.a. forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser og familieeide investeringsselskaper.

Maris er et anerkjent senter for maritim informasjonsteknologi med kontor i Tønsberg og har levert mer enn 1500 navigasjonssystemer til kunder i over 30 land.

NorWind ble etablert 2007 og eies 40 % av Grieg-Gruppen og 60 % av energiselskapet Scatec og solcelleprodusenten REC, begge eid av gründeren Alf Bjørseth. NorWind er av Statkraft valgt til å gjennomføre en konseptstudie av et større, bunnfast vindkraftanlegg langt til havs. Studien skal bidra til å lukke gapet mellom dagens vindkraftteknologi for grunt vann og fremtidens teknologi for store havdyp. Målet er å bygge en vindmøllepark til havs på inntil 1000 MW allerede i 2012 der forutsetningene bl.a. er at vindmøllene skal være ute av syne fra land og plassert på ca. 60 meters havdyp. NorWind skal lede Statkraft-prosjektet mens teknologien skal utvikles av Grieg Logistics og OWEC Tower.

Grieg Foundation ble etablert i sin nåværende form høsten 2002 og eier 25 % av Grieg-Gruppens operative selskaper, er uten stemmerett, men garantert en del av overskuddet som gis i sponsorstøtte til kultur og veldedige formål. Grieg Foundation bidro 2007 til nasjonale og internasjonale prosjekter med rundt 26 millioner kroner. Grieg har bl.a. vært hovedsponsor for Bergen Filharmoniske Orkester og medvirket til orkesterets lansering på det internasjonale platemarkedet. I en årrekke har Grieg dessuten bidratt til å opprettholde et operamiljø i Bergen gjennom finansiell støtte til Opera Bergen og Vest-Norges Opera, og har likeledes støttet Festspillene i Bergen. Selv mener Per Grieg senior å ha gjort mest for kulturlivet ved å bringe Grieghall-prosjektet ut av dødvanne i 1970–årene og få konserthuset, byens kulturelle storstue, ferdig 1978. En vesentlig del av Griegs humanitære engasjement har vært kanalisert gjennom SOS Barnebyer Norge og SOS Children Village International.

Kulturlivet står for øvrig i stor takknemlighetsgjeld også til firmaets grunnlegger. Det er Joachim Griegs fortjeneste at Edvard Griegs eiendom Troldhaugen ble reddet da hverken stat eller kommune fant stedet verneverdig. I 1923 forærte han kunstnerhjemmet til daværende Fana kommune på betingelse av at det ble bevart på en verdig måte i pakt med Edvard Griegs ånd.

Skriv ut artikkel

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.