Hordaland politidistrikt

Hordaland politidistrikt har sitt hovedsete i politihuset i Bergen, Allehelgensgate 6, opprettet 2002 i sin nåværende omorganiserte form. Som et resultat av den nasjonale Politireform 2000 ble fylkets tre tidligere politikamre slått sammen til ett politidistrikt. Disse kamrene var Bergen, Hardanger og Hordaland, som omfattet de resterende kommunene i fylket. Det nye Hordaland politidistrikt følger imidlertid ikke fylkesgrensen. I sør er kommunene Fitjar, Stord, Etne, Ølen og Sveio lagt til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, mens Gulen og Solund kommuner i Sogn og Fjordane er lagt til nye Hordaland politidistrikt, som har vel 900 ansatte.

Fra 1. januar 2005 ble Hordaland politidistrikt organisert i 14 geografiske driftsenheter, hvorav åtte i Bergen og nærmeste omegn:

— Arna/Åsane (Litleåsvegen 43, Nyborg) og Osterøy (Lonevåg).
— Askøy (Kleppeveien 18 a), Fjell/Sund (Lieco-bygget, Straume) og Øygarden (Helse- og tenestesenteret, Rong).
— Austevoll (Storebø).
— Bergen sentrum (politihuset Allehelgensgate 6). Omfatter også nærpolitiet i Fyllingsdalen (Løvstakkveien 22).
— Fana (Nesttunbrekka 95 og Bergen lufthavn, Flesland, Flyplassveien 555).
— Laksevåg (Janaflaten 30) og Fyllingsdalen (Krokatjønnveien 15).
— Os (Hamnevegen 48).
— Vaksdal (Skulegata 2).

I tillegg er det etablert seks funksjonelle driftsenheter med en avgrenset oppgave, men med hele distriktet som dekningsområde:

— Felles administrativ enhet
— Felles operativ enhet
— Forvaltningsenheten, tar seg av utlendingssaker, inkludert passkontor, og hittegods
— Politiets Sikkerhetstjeneste
— Retts- og påtaleenheten
— Namsfogden (underlagt politietaten og forestår tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av rettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven av 1992)

Politimesteren og fem av driftsenhetene holder til i politihuset; Retts- og påtaleenheten har kontorer i nabobygningen, Handelsbanken, Allehelgensgate 4.

Politiprest. I september 2008 fikk Hordaland politidistrikt for første gang en prest knyttet til politiarbeidet. Gunnar Erstad, tidligere prost i Laksevåg prosti, er ansatt i stillingen med en prøveperiode på tre år. Politipresten skal være der for publikum ved kriser og ulykker, ha kontakt med innsatte i varetekt og i samarbeid med politiets helse- og vernetjeneste være en tilstedeværende ressurs for de ansatte.

Historikk. Det tidligere Hordaland politikammer, som holdt til i Dreggsallmenningen 10/12, ble opprettet 1900 som Søndre Bergenhus politimesterembete. Det var det fjerde største politidistriktet i landet med politiansvar for rundt 180 000 mennesker og omfattet 22 lensmannsdistrikter i Nord-, Mid- og Sunnhordland. Hardanger politikammer ble utskilt fra embetet 1917; Årstad lensmannsdistrikt ble overført til Bergen politikammer 1915, Arna, Fana, Laksevåg og Åsane 1972. I 1918 ble navnet endret til Hordaland politikammer og i mars 1996 endret på nytt til Hordaland politidistrikt. I kontorene i Dreggen satt politidistriktets administrasjon og jurister, og en liten etterforskeravdeling som bistod lensmannskontorene i særlig omfattende og vanskelige saker.

Politimestere fra 1900, se tabellen Politimestere i Bergen og Hordaland politikammer og politidistrikt. Se også artiklene politiet og lensmenn.

Skriv ut artikkel

Tilbakemeldinger og innkommende lenker

  1. Tilbaketråkk: Politiet | Bergen byleksikon

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.