Høyteknologisenteret AS Marineholmen

Høyteknologisenteret A/S Marineholmen, Thormøhlens gate 55, Norges største forskningspark, opprettet 1985, tilknyttet Universitetet i Bergen via Bergen Forskningsstiftelse; har til formål å utvikle industriell tilpassing av informasjonsteknologi, bioteknologi, marinbiologi, petroleum, klima og miljø. Høyteknologisenteret påtar seg oppdragsforskning og produktutvikling for industri og næringsliv og er studiested for bachelor- master- og doktorgradsstudenter. Senteret har Norges største marinbiologiske forskningsmiljø. Høyteknologisenteret i Bergen A/S (HIB), som det het opprinnelig, skiftet 2002 navn til Høyteknologisenteret AS. I november 2007 ble det vedtatt å endre profileringsnavn til Marineholmen. Fra 2002 har GC Rieber Eiendom AS vært hovedaksjonær i selskapet med eierandel på 61 % og har overtatt forretningsføreransvaret.

Senteret ble oppført 1987–90 på Marineholmens gamle område, og omfattet til å begynne med en kontorblokk og en laboratorieblokk samt et mellombygg, til sammen 26 000 m2. I 2008 har 1200 personer sitt daglige virke i senteret fordelt på 46 500 m2 bygningsmasse – kontorer, verksteder og laboratorier. Innen årsskiftet 2009/10 vil ytterligere fem nye bygg i Thormøhlens gate 53 A til E på til sammen 36 000 m2 bli ferdigstilt. Utbyggingen omfatter et allbruksbygg med barnehage, gjenbruksstasjon og parkering. Marineholmen dekker et areal på 85 dekar. Bygningsmassen i Thormøhlens gate 35, 45, 47 og 51 eies av Høyteknologisenteret AS gjennom datterselskapet Teknoholmen AS. Nr. 55 er et sameie med Universitetet i Bergen. I august 2003 og april 2004 kjøpte selskapet bygg og eiendommer som hadde tilhørt Mjellem & Karlsen Verft. Det foreligger planer for å bygge mer enn 100 000 m2 næringsarealer som vil romme over 4500 arbeidsplasser de neste 15 årene.

Høyteknologi, vitenskap og undervisning

Fullt utbygd kan Marineholmen bli Norges mest omfattende samling av høyteknologi og viten, paret med undervisning på høyt plan. Høyteknologisenteret, Vitensenteret, Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI Bergen blir nære naboer. BI Bergen og Høyteknologisenteret AS planlegger å reise et undervisningssenter på Marineholmen. I dag holder BI Bergen til på tre forskjellige steder på Nedre Nygård. To sammenhengende bygg på til sammen 12 000 m2 med kapasitet til å ta imot over 2200 studenter, skal stå ferdig til semesterstart 2011. Det nye BI-senteret (ark. Bjerk og Bjørge) er planlagt med moderne klasserom. fellesrom og hovedauditorium med 650 seter, et av de aller største til undervisningsformål i Bergen, samt flere mindre auditorier i varierende størrelser

BI-bygget skal reises der den store byggehallen til Mejellem & Karlsen Verft har ligget – med en tørrdokk til babord og en slipp til styrbord i et uiltramaritimt område der det med tiden skal bli småbåthavn. Uteområdene skal også rustes opp, med blant annet et mindre torg og myldreområder både for dem som jobber og studerer, og for resten av byens befolkning.

«Norges største tallknuser»

På Høyteknologisenteret står superraske datamaskiner, eid av Universitetet i Bergen, til rådighet for forskerne. «Norges største tallknuser» het det i presseomtalen om en superdatamaskin som ble installert ved HIB i 2002. Men dette teknologiske vidunderet gikk ut på dato – for ikke å si data – allerede i 2007. Levetiden for datamaskiner på dette nivået er gjennomsnittlig bare fem år. Men fortsatt er Norges raskeste datamaskin å finne i Bergen. Tallknuseren HIB kan skilte med i 2009 heter Cray XT4, og den er mer enn 100 ganger raskere enn det imponerende dataverktøyet som ble installert på Marineholmen i 2002 og hele 500 000 ganger raskere enn maskinen universitetet hadde til rådighet i 1988. En simulering som i dag tar mindre enn 20 minutter ville ennå ikke vært ferdig om den startet på maskinen HIB hadde for 20 år siden selv om den hadde kjørt døgnet rundt i alle årene, forteller systemingeniør Eirik Thorsnes. Fysisk er Cray XT4 ni meter lang, to meter høy og to meter dyp. På den internasjonale “topp 500-listen” over verdens raskeste datamaskiner ble denne maskinen i februar 2008 rangert på 47. plass, som er den høyeste plassering Norge noensinne har oppnådd. Maskinen brukes blant annet til beregninger av klima, samt ulike simuleringer innen biologi, fysikk og kjemi.

1993 ble Høyteknologisenteret hovedsete for den FN-tilknyttede organisasjonen IATAFI (International Association for Technology Assessment and Forecasting Institutions), som ble opprettet som en videreføring av arbeidet på miljøkonferansen i Rio de Janeiro 1992. På Marineholmen finner en også Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC), Bergen Vitensenter AS Vilvite og forskningsselskapet UNIFOB AS, som er tilknyttet Universitetet i Bergen.

Leietakere

Følgende bedrifter og forskningsinstitusjoner er leietakere på Marineholmen (2009):

Sarsia Seed Management AS – finansierer forskningsbaserte ideer i Norge med fokus på biovitenskap og nyetablerere.

Biosense Laboratories AS – utvikler løsninger for fremtidens miljø- og matvarediagnostikk, etablert 1996 med basis i professor Anders Gogsøyrs forskning ved Universitetet i Bergen.

SPT Groups AS – tilbyr programvare og konsulenttjenester innen olje og gass.

IRIS (International Research Institute of Stavanger) – et uavhengig forskningsinstitutt som driver forskning innen petroleum, samfunns- og næringsutvikling, biomiljø samt gass og energi.

Proanalysis AS – etablert 1996, en høyteknologibedrift med fokus på instrumentering for prosess- og miljøovervåking i olje- og gassindustrien.

Silicon Graphics Inc. (SGI) – ledende i verden på tungregnemaskiner, visualisering og behandling av komplekse data.

Havbruksinstituttet AS – kompetanseselskap for oppdrettsnæringen.

Bergen Teknologioverføring (BTO) – opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater.

Econa AS – regnskapsbyrå som dekker hele økonomifunksjonen i en bedrift.

Marin Forvaltning – forvalter fondet Marin Vekst AS med kontor i Bergen og Tromsø.

Sintef Petroleumsforskning – konsentrerer seg om teknologier for identifisering og utvinning av petroleumsressurser, både nasjonalt og internasjonalt.

Nordiag ASA – en bioteknisk bedrift som utvikler løsninger for å diagnostisere bl.a. lungekreft, tarmkreft, seksuelt overførbare sykdommer og tuberkulose.

Gevingmed Ultrasound AS – arbeider med å utvikle nye medisinske løsninger for fremtidens helseomsorg.

Tipogen – forsker på biomarkører for tidlig identifisering av autisme og cerebral parese.

Tracerco Norge AS – spesialfirma innen prosessdiagnostikk.

Sorbwater Technology AS – et miljøteknologiselskap med ny og banebrytende prosess for vannrensing.

Logica Norge AS – ledende leverandør av IT-tjenester (informasjonsteknologi) og er repsentert i 36 land.

Jotun Dekoraktiv Laboratorium – består av Jotuns dekorative virksomheter, dvs. maling, beis og lakkprodukter.

Offshore Simulator Centre AS – tilbyr produkter og service for den maritime bransjen.

Bergens Mekaniske Verksted AS. Se Vilvite og forskningsselskapet UNIFOB AS, som er tilknyttet Universitetet i Bergen.

Skriv ut artikkel

Tilbakemeldinger og innkommende lenker

  1. Tilbaketråkk: Universitetet i Bergen | Bergen byleksikon

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.