Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning SNF

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning SNF, Breiviksveien 40, opprettet 1991 av Norges Handelshøyskole (NHH) og Næringsdepartementet ved at tre oppdragsfinansierte forskningsenheter, som alle var lokalisert nær NHH, slo seg sammen. Det gjaldt:

Senter for anvendt forskning, som ble vedtatt opprettet som et forskningssenter ved NHH i 1973, og som ble skilt ut i en egen forskningsstiftelse i 1984.

Industriøkonomisk institutt (senere Næringsøkonomisk institutt), som ble etablert som en forskningsenhet under Industridepartementet i 1975.

Center for International Business, som ble etablert som en forskningsstiftelse med tilknytning til NHH i 1986.

SNF er et av de største oppdragsfinansierte forskningsinstitutter i Norge med fokus på verdiskaping, økonomisk utvikling og velferd. Forskningen skjer i nært samarbeid med de økonomisk-administrative fagmiljøene ved Norges Handelshøyskole og det økonomiske fagmiljøet ved Universitetet i Bergen. All forskning gjøres offentlig tilgjengelig gjennom SNFs publikasjonsserie.

Til og med 2001 drev stiftelsen både oppdragsfinansiert forskning og fondsbestyrende oppgaver. Fra 2002 ble forskningsvirksomheten overført til et aksjeselskap, SNF AS, hvor Stiftelsen SNF har 89 % av eierkapitalen.

Stiftelsen SNF skal forvalte og disponere midlene i Fond for anvendt forskning for å støtte tiltak som bidrar til å styrke den faglige kompetansen som ligger til grunn for virksomheten til SNF AS, for derigjennom å fremme Stiftelsens formål om at SNF AS skal være et nasjonalt senter for anvendt samfunns- og næringslivsrettet forskning. Stiftelsen SNF har et styre som består av 7 medlemmer. De er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet (1 medlem) Norges forskningsråd (1 medlem) og NHH (1 medlem). De andre medlemmene er valgt av og blant de fast ansatte ved SNF AS (2 medlemmer) og av og blant assosierte medarbeidere i SNFs basismiljø (2 medlemmer).

Skriv ut artikkel

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.