Banker

De første spor i Bergen av en virksomhet som kan minne om våre dagers bankvesen, finner man på 1600-tallet, da kongen ved flere anledninger tillot kortsiktige lån fra tollkassen for å bøte på den altfor knappe pengemengden som var i lokalt omløp. Mot slutten av århundret fikk Jørgen Thormøhlen kongelig tillatelse til å utstede pengesedler, men eksperimentet satte ikke varige spor etter seg. Helt frem til midten av 1800-tallet ble det bergenske næringslivs behov for kapital i hovedsak dekket på to måter: Etableringslån ble som oftest ytet lokalt – av de største og kapitalsterkeste handelshusene, mens driftskreditter vanligvis ble opptatt hos finanshus i Hamburg, København og London.

Opprettelsen av et avdelingskontor for Norges Bank i byen 1816 (nedlagt 2001) førte ikke til noen vesentlig endring i dette forholdet, og Hamburg-kreditten kom til å spille en viktig rolle utover mot midten av 1800-tallet. Etter hvert kom imidlertid fremveksten av grossisthandelen og de første tilløp til industrireising til å stille andre krav til bank- og finansieringstjenester, og behovet for et lokalt bankvesen ble særlig sterkt under den økonomiske ekspansjonen i 1840- og 1850-årene.

Bergens Privatbank ble grunnlagt 1855 som Norges første forretningsbank. Den ble fulgt av Bergens Kreditbank (1876, gjenopprettet 1928), som den 1975 fusjonerte med til Bergen Bank, som igjen fusjonerte med Den norske Creditbank til Den norske Bank 1990. Norges største finanskonsern, DnB NOR ASA ble dannet 2003 ved fusjon mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA.

Bergens Skillingsbank ble opprettet som sparebank for håndverkere 1857, omdannet til forretningsbank 1919. Fra 1997 tok banken navnet Bergensbanken og ble 1999 overtatt av Svenska Handelsbanken og omdøpt til Handelsbanken.

Vestlandsbanken ble opprettet 1926 og gikk 1987 inn i Fokus Bank, som 1993 solgte sin Bergens-avdeling til Kreditkassen (Christiania Bank og Kreditkasse) som i 2000 ble kjøpt av det nordiske finanskonsernet Merita Nordbanken og 2001 endret navn til NORDEA. Fokus Bank som 1999 ble overtatt av Danske Bank, er igjen etablert i Bergen med filialer.

Statens Fiskarbank ble opprettet 1948 som en fortsettelse av Den Norske Stats Fiskeribank (grunnlagt 1919, i drift fra 1921) og med hovedkontor i Bergen, fra 1985 i Slottsgaten 3. Fiskarbanken ble i 1997 integrert i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), som fra 2004 er en del av Innovasjon Norge. I 2007 ble banken nedlagt.

Vestenfjelske Bykreditt A/S ble stiftet som kredittforening, i drift fra 1909, bankstatus fra 1993. Norges Hypotekinstitutt A/S (Mindebanken) ble grunnlagt 1927 under navnet Norges Skipshypotek A/S som et kredittforetak for skipsfinansiering, overtatt av Bergens Skillingsbank (i dag Handelsbanken) 1993.

Statens Landbruksbank lånte ut penger til investeringer i landbruket mot pant i fast eiendom. Den ble opprettet 1965 som en sammenslutning av Norges Hypotekbank, Norges Småbruks- og Bustadbank og Driftskredittkassen for jordbruket. Dens oppgver ble fra 2000 overtatt av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Statens landbruksforvaltning. Statens Landbruksbank hadde avdelingskontor i Bergen.

Industri & Skipsbanken A/S, etablert 1988 i Bergen med kontor på Bradbenken 1 i Dreggen, hadde sine hovedarbeidsområder innen shipping, olje/offshore, fiske og eiendommer i de fire vestlandsfylkene. Kjøpte opp Finansbanken i Oslo og tok senere navnet Finansbanken. Eies i dag av Storebrand Bank.

Byens første sparebank (Bergens Sparebank) ble grunnlagt 1823 etter initiativ fra Det nyttige Selskab; 1982 gikk den sammen med en rekke andre sparebanker i regionen inn i Sparebanken Vest. Fana Sparebank ble opprettet 1878.

Sparebank 1 SR.Bank etablerte i Bergen i 2006 med et komplett finanshus. Banken er en ledende regionbank, består av 39 tidligere lokale sparebanker, og har røtter tilbake til 1839 i Stavanger.

Skriv ut artikkel

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.