Fana kirke

Fana kirke, Fanavegen 321, fotografert på midten av 1960-tallet.<br />Fotograf: Waldemar Jørgensen.<br />Fotosamlingen etter rektor Waldemar Jørgensen, Bergen Byarkiv.

Fana kirke, Fanavegen 321, fotografert på midten av 1960-tallet.
Fotograf: Waldemar Jørgensen.
Fotosamlingen etter rektor Waldemar Jørgensen, Bergen Byarkiv.

Fana kirke, Fanavegen 321, sognekirke for Fana menighet. Vel 400 sitteplasser. Kirken er første gang nevnt som Det hellige korsets kirke og hospital 1228, men kan være eldre; hospitalet trolig nedlagt ca. 1300. Kirken ble 1303 avstått til Apostelkirken, og er nevnt som kongelig kapell 1308. Etter reformasjonen ble den krongods, og 1541 fikk slottsskriver Jens Sørensen inntektene fra «Fana kirke og len» som embetsinntekt. Da kronen begynte å selge unna de norske kirkene fra 1720-årene av, kom også Fana kirke i privat eie. Wollert Danckertsen kjøpte kirken 1741, og gjennom ham kom den i slektene Krohns og Konows eie til Fana kommune overtok den 1862. Kirken ble restaurert 1927–28.

Kirkebygningen er enskipet, koret smalere og lavere. Murene er av bruddstein, for det meste gneis, med kleberstein brukt som innfatningsstein; det er partier som synes å skrive seg fra 1100-tallet. Opprinnelig kan det ha stått et tårn i vest, kanskje til bygningen brant etter lynnedslag 1644. Under en ombygging 1870 ble kirken forlenget vestover og fikk et murt våpenhus med smalt tretårn. Skipet fikk et lavere saltak med ruteheller, og ble utstyrt med fire store, rundbuede vinduer i langmurene. En ny inngangsdør ble montert i østmuren, skip og kor fikk tønnevelv av trevirke. Den gamle tårnrytteren ble erstattet med en kopi. Portalen i tårnets vestmur er fra 1926–27. Et restaureringsarbeid 1953 (ark. Fredrik Konow Lund) førte til at gavlvinduet ble rekonstruert, middelaldervinduene i korets østmur og langmurene samt portalen i sørmuren ble gjenåpnet. Takhøydene i skip og kor ble justert, og våpenhuset fikk en tårnfot med samme bredde som fundamentet fra middelalderbygningen.

Fana kirke rundt 1980. Fotograf: Ukjent. Fra arkivet etter Morgenavisen A/S, Bergen Byarkiv.

Fana kirke rundt 1980. Fotograf: Ukjent. Fra arkivet etter Morgenavisen A/S, Bergen Byarkiv.

Interiøret har flere ganger vært endret, og den gamle døpefonten og glassmalerier fra 1652 er nå i de kulturhistoriske samlinger ved Bergen Museum. Kirken har glassmalerier av Bernhard Greve, apostelmalerier av Hugo Lous Mohr, billedtepper av Ragna Breivik og Axel Revold. Korets fire smijerns lysekroner er tegnet av Fr. Konow Lund. Orgelet er fra 1928, bygd av J. H. Jørgensen Orgelfabrikk, ombygd og utvidet 1968 til 32 klingende stemmer. Et nytt 8 stemmers kororgel med to manualer ble tatt i bruk 2008. Instrumentet er bygd 1968 av den nederlandske orgelfabrikken Leeflangen for en kirke i Assen. Da denne kirken ble revet, fikk Fana menighet kjøpe orgelet. Fana-kirkens mangeårige organist Sigmund Skage komponerte 1953 en kantate til kirkens 700–årsjubileum. Jostein Aarvik har vært organist i Fana kirke siden 1998.

Kirken var i gammel tid et kjent valfartssted; et sagn som er kjent siden 1600-tallet, forteller at kirken skal ha hatt et sølvkors med helbredende kraft. Syke mennesker søkte til kirken og korset i håp om helbredelse, og på Krykkjehaugen vest for kirken kunne pilegrimene kaste sine stokker og krykker.

Skriv ut artikkel

Tilbakemeldinger og innkommende lenker

  1. Tilbaketråkk: Fana kulturpark | Bergen byleksikon

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.