Haukeland (Årstad)

Haukeland gård i 1910. Fotograf: Ukjent. Arkivet etter Byggeledelsen for Haukeland Sykehus, Bergen Byarkiv.

Haukeland gård i 1910. Fotograf: Ukjent. Arkivet etter Byggeledelsen for Haukeland Sykehus, Bergen Byarkiv.

Haukeland, tidligere gårdsbruk og lyststed i Årstad, var opprinnelig en del av den gamle gården Haukeland (gnr. 14 i Årstad), som – i likhet med Landås lenger sør – tilhørte Lungegården til 1645. De to gårdene hadde deretter felles eiere til 1762, nemlig Peder Paasche, Kirsten Bildt, kallskapellan i Domkirken Samuel Hansen Schreuder, landkommissær Hans Hjort, Wollert Danckertsen (fra 1696), sønnen Wollert Wollertsen og hans enke Gjertrud. 1762 fikk datteren Gedske Krohn hånd om Haukeland ved en auksjon. Danckert og Wollert Krohn fikk hver overdratt en halvpart 1772. Gedskes sønnedatters datter Ingeborg Benedicte arvet hele Haukeland 1805. Hun ble gift med stiftamtmann Edvard Hagerup, og deres sønnedatter Nina, som ble gift med Edvard Grieg, ble født i hovedbygningen på Haukeland. Ved skiftet etter Ingeborg Benedicte ble Haukeland delt mellom arvingene. Hovedbølet ble overdratt enkemannen, som skjøtte den over til sønnen Herman D. Hagerup 1852, og 1854 fikk Andreas Christie skjøte på denne eiendommen. Hans slekt satt med Haukeland til Bergen kommune kjøpte eiendommen i 1897. Den omfattet da 109 dekar innmark og store utmarksstrekninger, som byen brukte dels til å oppføre det nye sykehuset (Haukeland sykehus), som stod ferdig 1912, dels til utvidelse av Møllendal kirkegård.

Hovedbygningen, som inntil den ble revet 1973, hadde adressen Haukelandsveien 17, gjorde de siste årene tjeneste som portalbygning for sykehuset. Bygningsmaterialene ble tatt vare på en tid, og det var planer om å gjenreise den på Hordamuseet på Stend, men dette ble aldri realisert. Huset var ombygd flere ganger, men påbyggingen av annen etasje må ha skjedd før J. F. L. Dreier laget sitt prospekt 1814. De tre fløyene dannet et gårdsrom; den sørligste fløyen ble leid ut til vertshusbruk, bl.a. i forbindelse med det årlige kvegmarkedet, «driften på Haukeland», ved Mikkelsmesse. – Det var markedsplass på Haukeland til langt ut på 1800-tallet. Om høsten kom bøndene med slaktekveg, og byborgerne «dro i driften» for å sikre seg kjøttmat for vinteren. – Haukeland var tingsted for Skjold skiprede 1706, 1741/42 og fra 1811.

Navnet Haukeland har sammenheng med elvenavnet Hauka, en bekk som fra Ulriken løp gjennom Fridalen til Haukelandsvannet, videre til Solheimsvannet og derfra som Fjøsangerelven til Kristianborgvatnet og ut i Nordåsvatnet. Bekken, som også kalles Landåsbekken, kan ennå sees i terrenget øst for Brann stadion.

Skriv ut artikkel

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.