Seminarium Fredericianum

Statsbyggmester J. J. Reichborns tegning av Seminarium Fredericianum fra1768. Fra Hildebrandt Meyers manuskripter. Arkivet etter De eligerte menn, Bergen Byarkiv.

Statsbyggmester J. J. Reichborns tegning av Seminarium Fredericianum fra1768. Fra Hildebrandt Meyers manuskripter. Arkivet etter De eligerte menn, Bergen Byarkiv.

Seminarium Fredericianum, undervisningsanstalt opprettet 1750 på initiativ av Bergens biskop Erik Pontoppidan d.y. og oppkalt etter den regjerende konge, Frederik 5. Skolen, som var ment som et supplement til den ensidige undervisningen i klassiske språk ved Latinskolen, skulle tilby latinskoleelevene undervisning i moralfilosofi, matematikk, fysikk, litteraturhistorie, tysk og fransk Seminaret, som hadde plass til 12 elever, startet sin virksomhet 1752 i en nyoppført trebygning ved nåværende Asylplassen; den inneholdt undervisningslokaler og værelser for elevene, som hadde fri kost og losji ved skolen. Bygningen var oppført av studiosus juris Melchior Falch (1720–91) på egen bekostning og vederlagsfritt overlatt til skolen; som belønning ble han 1754 utnevnt til sorenskriver på Sunnmøre.

Den opprinnelige tanke med seminaret, at det skulle dyktiggjøre elevene som forretningsmenn ved å utdanne dem i de fag som Latinskolen ikke tilbød undervisning i, lot seg vanskelig kombinere med den nære tilknytningen til Latinskolen. Søkningen til seminaret var derfor i perioder svært dårlig. Nye regler for seminaret ble gitt 1781; fagkretsen kom heretter også til å omfatte fag som navigasjon og geografi (med særlig henblikk på handelens behov), og forelesningene i sistnevnte fag ble også åpnet for andre enn seminarets egne elever. Men interessen for seminaret fortsatte å synke; 1808 var det ingen elever igjen, og seminaret ble nedlagt. Boksamlingen, som ved starten hadde bestått av 1300 bind, ble overlatt til Latinskolen 1828. Bygningen ble for en tid brukt som sykehus for soldater, inntil den 1812 ble solgt til den nyopprettede Bergens Realskole, som holdt til der til 1846; i perioden 1825–31 ble dessuten det nystartede Bergens Museums samlinger lagret i bygningen. 1849 ble den solgt videre til Realskolens to forstandere, Møller og Brømel, som leide ut lokalene til en pikeskole – Det borgerlige Pigeinstitut – til 1851, da den ble overtatt av Bergens Barneasyl, som fremdeles holder til her. 1889–96 ble huset dessuten benyttet av Vestlandske Kunstindustrimuseum som utstillingslokale. Bygningen ble fredet 1927.

Skriv ut artikkel

Tilbakemeldinger og innkommende lenker

  1. Tilbaketråkk: Bergen Museum | Bergen byleksikon

  2. Tilbaketråkk: Erik Pontoppidans gate | Bergen byleksikon

  3. Tilbaketråkk: Bergen katedralskole | Bergen byleksikon

  4. Tilbaketråkk: Vestlandske Kunstindustrimuseum | Bergen byleksikon

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.