Haakonsvern

Haakonsvern Orlogsstasjon, Mathopen, Sjøforsvarets hovedbase, påbegynt 1954, offisielt innviet 7. juni 1963. De fleste institusjoner ved den tidligere hovedstasjonen Karljohansvern i Horten ble flyttet til Bergen. Fra 1. desember 2009 vil også Generalinspektøren for Sjøforsvaret, som har holdt til i Oslo, være på plass på Haakonsvern, som ligger 15 km fra Bergen sentrum. Til sammen har ca. 4000 vernepliktige, militært og sivilt ansatte tilknytning til orlogsstasjonen. Det gjør basen til en av de største arbeidsplassene i Hordaland.

Basen har utrustningskaier, verksteder og opplagshavn for Marinens fartøyer. Tørrdokk, lager og en stor del av verkstedene er i fjellanlegg. Ved Haakonsvern er samlet hovedtyngden av alle avdelinger som har ansvar for styrkeproduksjonen i Sjøforsvaret. I tillegg til ledelsen for orlogsstasjonen er sjefen for Kysteskadren, sjefen for Kystvaktskvadron Sør og Sjøforsvarets våpenskolesenter, KNM Tordenskjold, her. Basen blir delvis finansiert ved midler fra NATOs infrastrukturprogram.

Etter langvarig politisk drakamp, der fagbevegelsen engasjerte seg sterkt, kunne en fornyet og betydelig utvidet tørrtokk offisielt åpnes av statsminister Jens Stoltenberg 21. oktober 2008. Den nye tørrdokken var et viktig steg i utviklingen av Haakonsvern som et senter for Marinen, en posisjon som blir ytterligere styrket når generalinspektøren for Sjøforsvaret med sin stab etablerer seg på basen. Senere skal også Befalsskolen i Horten og rekruttskolen på Madla flyttes til Bergen, som dermed blir Norges største forsvarskommune.

De svære dimensjonene på den nye tørrdokken fikk statsministeren til å sammenligne anlegget med en katedral. Den utsprengte fjellhallen er 143 meter lang, 24 meter bred og 37 meter høy. Utvidelsen har satt Sjøforsvaret i stand til å utføre mesteparten av vedlikeholdet på fartøyene selv. Plassen er stor nok til å ta imot hele flåten av norske marinefartøyer, både de fem nye fregattene og kystfartøyene. Ved bruk av nær 200 tonn dynamitt ble bl.a. fjelltaket på den gamle dokken sprengt bort og erstattet med et massivt lokk av stål over den nye. Det er lagt stor vekt på miljøtiltak. Alt vann som benyttes til vasking av fartøyene, går etterpå gjennom et renseanlegg. Det er også truffet støydempende tiltak.

Basen er hjemmehavn for storparten av fartøyene i Sjøforsvaret. I tillegg til Kystvakt Sør sine fartøyer har MTBer, fregatter, ubåter, mineryddere og minedykkere sin hjemmehavn der. Oftest er de fleste ute på oppdrag og bare innom Haakonsvern for nødvendige forsyninger og reparasjoner. Haakonsvern er godkjent NATO-havn og har jevnlig besøk av fartøyer fra allierte nasjoner. På Haakonsvern får de det vaktholdet de trenger i tillegg til forsyninger og tilbud om fritidsaktiviteter for mannskapet.

Haakonsvern er et lite samfunn der det arbeider nesten like mange sivile som militære, og har sin egen brannstasjon, sykestue, postkontor, kirke, lege- og tannlegekontor. Basens velferdsbygg rommer kantine, internettkafé, kino med 300 sitteplasser, frisør, bibliotek og lyttotek i tillegg til eget rom for Play Staion. Til Velferden er også knyttet sosialkurator.

Innenfor porten til Haakonsvern finnes fire store avdelinger:

Kysteskadren har ansvar for oppøving av avdelinger og kommandoer til oppdrag i Norge eller i Forsvarets internasjonale innsatsstyrker.

Kystvaktskvadron Sør driver overvåking og kontroll med Norges økonomiske sone sør for 65 grader nord for å håndheve norsk fiskerilovgivning.

Sjøforsvarets skoler. Sjefen for Sjøforsvarets skoler leder all utdanning i Sjøforsvaret fra rekruttskole, befalsskole og sjøkrigsskole til intern opplæring etter endt grunnutdanning. Som resultat av en omorganisering som ble gjennomført 2005–06 med sikte på å samle kompetansen er det etablert treningssentre for hvert enkelt våpen. Dette innebar i praksis at store deler av KNM Tordenskjold er overført til de forskjellige treningssentrene. KNM Tordenskjold sitter i dag igjen med utdanning innenfor fellesområdene, som f.eks. samband.

Forsvarets logistikkorganisasjon / sjø (FLO / SJØ) er ansvarlig for å produsere og opprettholde den materielle stridsevnen i Sjøforsvaret. Dette innebærer å anskaffe, forvalte, vedlikeholde og utfase materiell og utstyr av all typer og kategorier. Avdelingen har ansvar for å holde de ansatte med alt fra datamaskiner til avanserte våpen.

Skriv ut artikkel

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.