Asylmottak

Asylmottak, Statlig mottak for asylsøkere, er et frivillig botilbud til utenlandske asylsøkere som kommer til Norge og selv ber om beskyttelse som flyktninger. I Bergen har Utlendingsdirektoratet (UDI) opprettet tre desentraliserte mottak, med administrasjon følgende steder:

Bergen Mottakssenter, Fjøsangerveien 71 (150 plasser)

Arna Mottakssenter, Gudrun Kolderups veg 2, Ytre Arna (140 plasser)

Ytrebygda mottak, Fleslandsveien 72 (Lønningstrand leirsted) (90 plasser)

For 2009 har bystyret sagt ja til å øke det årlige antallet flyktninger som vil få muligheten til å bosette seg i Bergen fra 200 til 300 – totalt ca. 420 innvandrere når familiegjenforening medregnes. Forutsetningen er at de på forhånd er innvilget oppholdstillatelse. Antallet bestemmes ved årlig vedtak i bystyret. Staten har ansvaret for å opprette og betale for asylmottakene og organiserer og driver disse og resten av mottaksapparatet gjennom Utlendingsdirektoratet, som 1994 opprettet eget kontor, UDI Region Vest, i Bergen med kontor i Bugården 8 på Bryggen. I de tre mottakene og ved sentraladministrasjonen er det til sammen ca. 30 ansatte.

Ansvaret for bosetting av flyktninger med asyl i Bergen ivaretas siden 2000 av Mottaks- og kompetansesenteret for integrering av innvandrere og flyktninger (MOKS), et kommunalt organ som er underlagt Byrådsavdeling for helse og omsorg. MOKS har 55 fast ansatte, ledes av Elin Gjære og har samlokalisert administrasjon fra 2001 i Bispengsgaten 25. MOKS har også ansvaret for Tolketjenesten i Bergen. Flyktningene som var bosatt i Bergen i 2008, kom fra 25 nasjoner, de fleste fra palestinske områder, Somalia, Eritrea og Irak, og 25 % var barn.

Før 2001 var det et sentralt innvandrerkontor (sosialkontor) som hadde ansvaret for mottak og bosetting av flyktninger i Bergen, mens Tolketjenesten og Helsetjeneste for flyktninger var egne enheter. Fra 1983 inntil staten gjennom opprettelsen av UDI 1988 overtok ansvaret for driften av asylmottakene, var den fredete bygningen Zander Kaaes Stiftelse, Kong Oscars gate 67, nyttet som kommunalt flyktningemottak.

Bosetting av flyktninger skjer etter avtaler mellom Bergen kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Den enkelte flyktning eller flyktningfamilie får ved bosetting i Bergen tildelt en kommunal bolig, eller hjelp av MOKS til å sikre boligkontrakt hvis de selv har skaffet leiekontrakt på det private boligmarkedet. Ved bosetting gjennomgår alle flyktninger over 18 år et lovpålagt introduksjonsprogram for å kvalifisere for arbeid og deltakelse i det norske samfunnet, hvor norskopplæring utgjør en viktig del. For de som har oppholdstillatelse, begynner integreringen til det norske samfunnet mens de oppholder seg i asylmottaket. Ellers er det aktivitetstilbud til alle beboere.

Skriv ut artikkel

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.