Kort historisk oversikt

Tabellen nedenfor gir en kronologisk oversikt over viktige hendelser og utviklingstrekk i byens historie. En del bedrifter, institusjoner, foreninger o.l. som har spilt en særlig viktig rolle i byen opp gjennom århundrene, er behandlet under egne oppslagsord, dels i samleartikler (f.eks brannvesen, gatene og sykehus), dels under sine respektive navn; det samme gjelder enkelte særlig skjellsettende begivenheter (f.eks. branner, eksplosjonskatastrofen  på Vågen, okkupasjonstiden).

Kort historisk oversikt, 1070 - 2009

1070Olav Kyrre «setter kjøpstad» i Bergen
ca. 1110Øystein Magnusson grunnlegger Munkeliv kloster
1134Harald Gille nedkjemper og lemlester samkongen Magnus Sigurdsson
1163Biskopen flytter fra Selje til Bergen
1171Første skriftlige omtale av Bergen
1194Sverre blir kronet
1198Sverre lyses i bann. Bergenssommeren ender med slag på Jonsvollene mellom bagler og birkebeiner. Byen blir svidd av.
1247Håkon Håkonsson kronet av Vilhelm av Sabina
1248Storbrann – Holmen, Sverresborg og 11 kirker ødelagt
1250Håkon Håkonsson slutter handelskontrakt med Lübeck
1259Hageanlegg på Holmen. Første tyske vintersitter på Bryggen
1261Magnus Håkonsson vies til prinsesse Ingeborg av Danmark.
1263Håkon Håkonsson seiler fra Eidsvåg til Herdlevær og drar med siste leidangsoppbud mot Skottland og faller.
1273Kastellet (det senere Rosenkrantztårnet) fullført på Holmen
1276Byloven vedtas
1299Håkon 5 Magnusson konge; sidestiller Oslo som residensby
1302Baron Audun Hugleiksson hengt på Nordnes
1349Svartedauden kommer til Bergen med en engelsk skute
1360Det tyske kontor opprettet kort tid før
1393Vitaliebrødrene hjemsøker byen
1413Storbrann, 7 kirker ødelagt
1428Vitaliebrødrene under Bartholomeus Voet plyndrer byen på oppdrag fra hanseatene
1429Ny plyndring av Voet, trass i norsk motstand denne gang
1450Tyske skomakere får privilegiebrev av Christian 1.
1455Hanseatene stormer og brenner Munkeliv kloster, og dreper høvedsmann Olav Nilsson
1529Eske Bille river Apostelkirken på Holmen
1531Eske Biller river Kristkirken på Holmen
1536Thord Røed ødelegger resten av Munkeliv kloster
1556–58Christoffer Valkendorf tukter tyskerne og får bukt med håndverkerne; flytter torget fra Bryggen og gir sitt nybygde hus til byen som ny rådstue
1557Gjeble Pederssøn, den første reformerte biskop, dør
1558Første steinsatte gate vestover fra Domkirken gir brukbar landverts forbindelsefra øst til vest
1565Erik Rosenkrantz bygger Muren og får Sandviken i makeskifte mot allmenningen som ble regulert vestenfor bygningen og var lagt opp som have for lensherren
1567Rosenkrantztårnet fullført
1582Sentrale bystrøk og Strandsiden brenner
1600En farsott krever over 3000 menneskeliv
1618En ny farsott fører til 4000 dødsfall
16234 kirker og rådstuen brenner
1628Stadsporten fullført
1629Brann på Strandsiden
1646Dybesund gjenfylles og gir god forbindelse mellom østre og vestre bydel
1665Sjøslag på Vågen mellom engelsk eskadre og nederlandsk ostindiaflåte
1675104 hus ødelagt i brann på Øvregaten
167915 eligerte menn utpekt til å styre byen
1684Ludvig Holberg født på Nordnes
1686231 gårder, 218 sjøboder og 216 loft ødelagt av brann mellom Murallmenningen og Nykirken
1692Bergen får landets første politimester
1702Storbrann legger 9/10 av byen i aske
1717Dorothe Engelbretsdotter dør
1735Bergen får landets første havnefogd
1751Strekningen Torget–Rådhuset herjes av brann
1756Strekningen Torget–Nordnes herjes av brann; Nykirken, St. Pauls kirke, Tollboden og 1500 bygninger, derav 1000 bolighus ødelagt
1765Strilekrigen; den fører til at Musikselskabet «Harmonien» blir stiftet
1771Brann i strøket Murallmenningen–Nyallmenningen (Holbergsallmenningen)
1794Det dramatiske Selskab stiftes
179631 britiske fartøyer med verdifulle laster blir prisedømt
1800Komediehuset på Engen blir tatt i bruk
1808Den britiske fregatten «The Tartar» i kamp med norsk flotilje ved Alvøen
1840Katedralskolen flytter inn i nybygg
1848–49Koleraepidemi fører til 1849 dødsfall, og Assistentkirkegården innvies
1850Ole Bulls Norske Theater åpner Komediehuset. Hans Tank og hustrus skole åpner i Kong Oscars gate
1851Det bergenske Dampskibsselskab stiftes. Nygårdsbroen tas i bruk
1853Bergens Sjømannsskole åpner
1855Vannledningen fra Svartediket blir tatt i bruk. Bergens Privatbank og Bergens Mekaniske Værksted grunnlegges. Storbrann i sentrum
1856Bergens Gassverk starter sin virksomhet
1860De første tørrmurte kloakker blir anlagt
1865Bergens Museums bygning fullføres
1868«Potetkrigen» fører til sammenstøt ved Rådhuset. Minnesmerket over W. F. K. Christie, Norges første offentlige statue, avdukes
1872Bergen offentlige bibliotek åpner
1873G. Armauer Hansen påviser leprabasillen
1875Bergen tekniske skole åpner
1877Domkirkens og Korskirkens landsogn blir innlemmet i Bergen
1878Bergen Billedgalleri åpner
1881Nygårdsparken, første utbyggingstrinn, åpner
1882Bergens Turnforening stiftes
1883Vossebanen åpner
1890Første lagting i Bergen åpner i Kong Oscars gate 44
1894Posthuset åpner i Allehelgens gate. Elektrisk drevet ferge starter trafikk på Vågen
1897Byen får sporvei
1900Fiskeristyret (senere Fiskeridirektoratet) starter sin virksomhet. Elektrisk belysning innføres
1901Storbrann fra Murallmenningen og nordover. En havneplan blir vedtatt
1903Bergen får sin første kino
1909Bergensbanen åpner. Teaterbygningen på Engen fullføres
1912Haukeland sykehus åpner
1913Jernbanestasjonen i Strømgaten blir tatt i bruk
1915Kommunesammenslutning Årstad–Bergen
1916Den store Bergensbrannen legger hele sentrum i aske
1918Fløibanen åpner
1919Brann stadion innvies
1920Møhlenpris idrettsplass blir tatt i bruk
1921Gyldenpris blir innlemmet i Bergen
1924Skansemyren idrettsplass (åpnet 1896) tas i bruk som Nordens eneste spesialbane for friidrett
1928Landsutstillingen i Bergen blir avholdt
1936Norges Handelshøyskole åpner
1938Byen får veiforbindelse med Hardanger, og med landets øvrige veinett, ved opprettelsen av bilfergen Folgefonn mellom Ålvik og Kinsarvik
1944En eksplosjonskatastrofe på Vågen raserer store deler av byen
1948Universitetet i Bergen starter sin virksomhet
1949Friluftsmuseet Gamle Bergen åpner
1953Festspillene avholdes for første gang
1955Fyllingsdalen innlemmes i byen. Bryggen brenner. Flesland flyplass åpnes
1956Puddefjordsbroen og Eidsvågtunnelen blir tatt i bruk
1961Svevebanen til Ulriken åpnes
1966Siste trikkelinje blir nedlagt
1972Arna, Fana, Laksevåg og Åsane kommuner blir sammensluttet med Bergen; samtidig mister byen sin status som eget fylke
1978Grieghallens offisielle åpning
1980Veitunnel gjennom Arnanipa åpnes
1984ByGarasjen tas i bruk; Nygårdshøydetunnelen fullføres
1987Bystasjonen åpnes
1989Høyteknologisenteret åpnes
1992Askøybrua åpnes; Damsgårdstunnelen og Olsviktunnelen tas i bruk
1994Nordhordlandsbrua tas i bruk
1995Bjorøytunnelen under Vatlestraumenmellom Håkonshella og Bjorøy i Fjellkommune åpnes
1997Osterøybrua åpnes
1999Sofus Madsens skulpturmuseum åpnes på Landås. Statens Hus med kontor for Fylkesmannen i Hordaland og 11 andre statlige etater, åpner i Kaigaten 9.
2000Bystyret går over til byparlamentarisme og oppretter byråd med 7 avdelinger. Politisk inndeles byen i 8 bydeler. Bergen har status som Europeisk Kulturby. Bergens Tidende flytter fra Nygårdsgaten til nybygg i Krinkelkroken 1. Det tidligere BT-huset overtas av Universitetet i Bergen og blir tilhold bl.a. for Rokkansenteret og Universitetsbiblioteket. Minnesmerke over krigsfanger som ble drept av Gestapo i Lappeleiren, Canadaskogen, avdukes.
2002Politiet i Bergen reorganiseres som en del av Hordaland politidistrikt. Helse Bergen HF opprettes som ledd i landsomfattende sykehusreform. Bjerknessenteret for klimaforskning opprettes
2004Festplassen gjenåpnes etter en omfattende opprusting og fornying. Stiftelsen Museumssenteret i Hordaland etableres i Salhus. Byarkivet flytter inn i nye, permanente lokaler i Hansa Bryggeris tidligere ølhaller på Kalfaret. Ca. 6000 personer i Bergen sentrum blir smittet av Giardia-parasitten etter forurensning av Svartediket. En person døde, mange blir alvorlig syke og vannverksjefen må fratre.
2005Stiftelsen Museum Vest etableres, og omfatter 7 museer. Bymuseet i Bergen opprettes ved sammenslåing av 7 tidligere selvstendige museer.
2006Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø vedtas i Stortinget. Omfatter bybanen, Ringvei Vest og biltunnel under Skansen. Stiftelsen Kunstmuseene i Bergen opprettes. Omfatter 5 museer. Menneskerettighetenes Plass innvies som UN Human Right Plaza, med rett til å heise FN-flagg. Minnesmerke over jødene fra Bergen som ble drept under den annen verdens krig avduket på Møhlenpris.
2007Ny hovedbrannstasjon på Nygårdstangen tas i bruk. Vilvite, Bergen Vitensenter AS, åpner i eget bygg i Thormøhlensgate 51.
2008All skatterelatert virksomhet samles i nybygg i Nonnesetergaten 4, Store Nonnen og Lille Nonnen. Arbeidet på Bybanen og Ringvei Vest starter. Studentsenterets nybygg, Parkveien 1, tas i bruk.
2009Media Norge vedtas etablert med hovedkontor i Bergen. Fusjonen omfatter Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Aftenposten med Schibsted-konsernet som hovedaksjonær.
Skriv ut artikkel

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.