Forfatterarkiv: Bergen byleksikon, trykt utgave 2009

Kronstad jernbanestasjon, tidligere stasjon på Bergensbanen, 2,67 km fra Bergen jernbanestasjon, åpnet 1913, nedlagt 1965. Stasjonsbygningen tegnet av ark. Egill Reimers. På Kronstad lå også NSBs jernbaneverksted. Nedlagt 1997. På den 72 mål store jernbanetomten, som i dag eies av Statsbygg, skal nybygg for Høgskolen i Bergen med tiden reise seg. Det vil kreve ca. 48 mål. Det resterende arealet i den nordre delen er planlagt utviklet for annen virksomhet, næring og boliger. Se også oversiktene Jernbanestasjoner og Jernbanetunneler.

Minde jernbanestasjon, opprettet i 1889 som holdeplass ved Gamle Vossebanen, oppgradert til stoppested 1892 og til stasjon rundt 1910. Fotograf: Ukjent. Arkivet etter Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke, Bergen Byarkiv.

Minde jernbanestasjon, opprettet i 1889 som holdeplass ved Gamle Vossebanen, oppgradert til stoppested 1892 og til stasjon rundt 1910. Fotograf: Ukjent. Arkivet etter Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke, Bergen Byarkiv.

Minde jernbanestasjon, tidligere stasjon på Vossebanen/Bergensbanen, 4,04 km fra Bergen jernbanestasjon (3,60 km før omleggingen av traseen 1913); åpnet 1889, nedlagt 1965. Den første stasjonsbygningen (ark. Balthazar Lange) ble oppført 1894 og flyttet til Ål 1913; en ny bygning (ark. Egill Reimers) ble oppført 1913 og revet 1981. NSBs containerterminal kom i drift på området 1980, men ble 1997 flyttet til Bergen jernbanestasjon.

Hop jernbanestasjon, tidligere stasjon på Vossebanen/Bergensbanen, 8,18 km fra Bergen jernbanestasjon, åpnet 1883, nedlagt 1965. Den første stasjonsbygningen (ark. Balthazar Lange) ble oppført 1883 og flyttet til Ål 1913. En ny bygning (ark. Erland Tryti) ble oppført 1913. Etter at stasjonen ble nedlagt ble bygningen tatt i bruk som postkontor og kunstgalleri (Galleri Stasjon; nå Galleri Langegaarden på Fjøsanger) til den 1979 ble overtatt av Hordaland Vegkontor.

Helldal (norrønt Helludalr, antagelig sammensatt med elvenavnet Hella, av hallr, hellende eller hallr, stein), gnr. 6, gårdsbruk i Fana, på vestsiden av Grimevatnet. Sammen med Grimen og Erdal tilhørte gården den tidligere Apostelkirkens gods etter reformasjonen, i privat eie fra 1661. Johan C. Gyldenkrantz solgte gården 1790, men beholdt fiskeretten i Grimevatnet. Brukerne solgte fossefallet i Midtunelva 1865 til G. Hveding. Tidligere bergverksdrift på gneisaktig skifer som ble utnyttet til byggestein, i 1894 til posthuset i Bergen. 1882–98 hadde Bergens Skytterlag skytebane på gården. Helldal skole ble oppført på eiendommen 1897. Tomter til næringsbygg ble utskilt i førstningen av 1900-tallet. Frank Mohn A/S har i dag fabrikk- og lagerbygninger på gården.

Helldal var 1886–1964 holdeplass på Vossebanen/Bergensbanen, 13,38 km fra Bergen jernbanestasjon, anlagt for å lette atkomsten til skytebanen. – Se også jernbane (tabell Jernbanetunneler).