Veiledning

Bergen byleksikon innledes med en bred hovedartikkel, som gjennom sine enkelte deler kaster lys over byen og dens utvikling fra ulike synsvinkler. Avsnittet om Handel og industri ble skrevet av de historiske fagkonsulentene Anders Bjarne Fossen og Anders Haaland til første utgave, 1994, og er ajourført og utvidet av Anders Haaland. Han har også skrevet avsnittet om byutvikling. Norvall Skreien har skrevet kapitlet om Musikklivet i Bergen.

Resten av leksikonet er alfabetisk ordnet. Artiklenes rekkefølge er bestemt av de enkeltvise, fullstendige oppslagsord (alt som er satt med halvfet skrift). Ved alfabetiseringen er det ikke tatt hensyn til bestemte artikler (Den, Det, De) eller foranstilte standardforkortelser (A/S, L/L); disse er satt etter de meningsbærende deler av oppslagsordet. Forkortelser som Dr. og St. er alfabetisert som henholdsvis «doktor» og «sankt».

Bare lett forståelige eller vanlig brukte forkortelser er anvendt; se listen nedenfor. I artikler om gater og veier er omtalen av enkelteiendommer, bygninger og institusjoner og bedrifter som har adresse til gaten plassert i slutten av artikkelen (skilt ut som et eget avsnitt med tankestrek.); adressen (husnummeret) er markert med halvfet skrift. Det finnes en stor tabell over Offentlige minnesmerker og prydskulpturer i Bergen.

Litteraturlisten gir anvisning til en del av de viktigste kildene som er brukt i utarbeidelsen av leksikonet og tips om videre lesning for den som er interessert i spesielle emner.

Forkortelser

ark.arkitekt
bd.bind
bl.a.blant annet (andre)
da.dansk
dss.det samme som
dvs.det vil si
E (+ nr.)Europavei
eg.egentlig
e.Kr.etter Kristi fødsel
el.eller
el.l.eller lignende
f.eks.for eksempel
gnr.gårdsnummer
innb.innbyggere
lat.latin
mmeter
mnty.middelnedertysk
m.o.h.meter over havet
nty.nedertysk
o.a.og annet (andre)
o.l.og lignende
osv.og så videre
pga.på grunn av
s.sekunder
s., ss.side, sider
tidl.tidligere
ty.tysk

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.