Forord av Gunnar Hagen Hartvedt

En klassisk Europeisk by

Den klassiske europeiske by ble til i 1100-årene og har gjennom hele sin historie tatt med seg fortiden.

Bergen innfrir denne definisjonen.
For så vidt er det symptomatisk at Bryggen er blant de fire norske navn som er oppført på UNESCOs World Heritage List. Olav Kyrre gav strandstedet status som kjøpstad 1070. Kong Øystein bygde den ut som by i de første tiår av 11OO-tallet. og fra 1135 ble Bergen omtalt som by ute i Europa.

Arkeologene og biologene har gjennom utgravingsarbeid og C l4-datering kunnet dokumentere at handelsvirksomheten overfor utlandet var motivet for bydannelsen. Bergen ble sentrum for det internasjonale varebytte Norge var avhengig av for å sikre landet forsyninger, særlig av korn. Dette varebyttet var innledet allerede mot slutten av 500-årenc.

Det er denne utviklingen Bergen Byleksikon avspeiler innenfor den rammen en bok av denne karakter tilsier. Arbeidet ble satt i gang i 1988. og verket ble utgitt 1994. Det lar seg hevde at Byleksikonet føyer seg til tradisjoner skapt gjennom verk av Absalon Pedersson Beyer. Edvard Edvardsen. Ludvig Holberg. Hildebrand Meyer. Lyder Sagen og Herman Foss. Det er imidlertid den forskjell at en bok som denne i våre dager ikke kan bli til gjennom et énmannsarbeid. Nedskriveren av det mangfold Bergen omfatter kan nok være én, men er likevel bare en ledd i en lang og komplisert produksjonskjede der Kunnskapsforlagets ekspertise på det redaksjonelle og grafiske område har vært avgjørende.

Formidleren av opplysningene er avhengig av sine kilder. Det har vært hundrevis av dem som har latt seg utspørre og stilt sin viten til rådighet. Dessuten er det mange profesjonelle medhjelpere som under arbeidets gang utrettelig har stått til tjeneste. Det gjelder personalet ved Bergen offentlige biblioteks lokalhistoriske avdeling. Statsarkivet i Bergen. Lokalhistorikeren Jo Gjerstad. medarbeiderne ved Byarkivet og Kommunenes informasjonsavdeling. ved siden av Oppmålingsavdelingens funksjonærer. Forøvrig har historikerne professor Anders Bjarne Fossen og museumsstyrer Anders Haaland ved siden av å ha forfattet hver sin artikkel, også gjennomgått stoffet og svarer for vederheftigheten.

I den foreliggende versjonen er det ikke foretatt noen gjennomgripende revisjon. Enkelte korreksjoner er kommet inn i hoveddelen, mens tilføyelser og nye artikler er samlet i et eget supplement bak i boken. Utgivelsen er fremskyndet av feiringen av Bergen som europeisk kulturby år 2000.

Alle opplysninger som er kommet til redaksjonen er arkivert og hva man måtte savne i dette bindet, vil bli tatt tilbørlig hensyn til ved senere og utvidete utgaver.

Bergen. 22. februar 1999
Gunnar Hagen Hartvedt

Informasjon

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel

Bestillinger eller andre henvendelser

For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv

Tilbakemelding / kommentar til artikkel

NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.