Bergensbrannen 1916

Byen som reiste seg fra ruineneArkivene kan vekke fortiden til live.
Gjennom dokumenter fra Bergen byarkiv forteller vi historier fra brannen i Bergen i 1916
– om brannen, gjenreisningen, byen og menneskene.

Fortsett til utstillingen