Brannvesenet i Bergen

Rapport skrevet av brannsjef Bernt Rolland 20. januar 1916. Arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181.

Rapport skrevet av brannsjef Bernt Rolland 20. januar 1916. Arkivet etter Bergen brannvesen, BBA-1181.

Klikk på bildet for å lese hele rapporten om brannvesenet.

 

Den 20. januar 1916 skrev brannsjef Rolland en rapport om brannvesenet i Bergen og hvordan de var organisert. Han forteller også om arbeidet de gjorde under storbrannen noen dager tidligere. Ut i fra brevet, som finnes i brannvesenets kopibøker, men som ikke er stilet til en bestemt person eller instans, kan det se ut som det har blitt stilt spørsmål ved om brannvesenet kunne lastes for at brannen fikk så stort omfang. Rapporten kommer i tillegg til den han skrev dagen før om selve brannforløpet.

I rapporten får vi en grundig bekrivelse av brannvesenets mannskap og utstyr. Rolland mener at når Bergen med både det faste mannskap og de ekstrastyrker som kan kalles inn og som alle har øvelse i bruken av brannmateriell, til sammen er på 508 mann, så er byen «særdeles vel utrustet med brandmandskap». Han beskriver også hvilke regler som gjelder for utrykning til brann.

I tillegg forteller rapporten hvordan brannvesenet organiserte slukningsarbeidet ved brannen noen dager tidligere, hvor mange som var i aksjon, hvor lang tid det tok før man var i gang og hvilken plan de arbeidet etter. «Branden fik et mægtig omfang», skriver han, «men jeg tør paastaa, at det vilde ha været saa godtsom umulig for selv et mange gange saa stort brandvæsen som Bergens, at stanse ilden tidligere. Der til var veirforholdene for ugunstige.»