Et godt utstyrt brannvesen

En av brannvesenets stigevogner fotografert på gårdsplassen på hovedbrannstasjonen. Arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181.

En av brannvesenets stigevogner fotografert på gårdsplassen på hovedbrannstasjonen. Arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181.

 

I forhold til datidens muligheter var brannvesenet i Bergen et stort og godt utstyrt brannkorps i 1916. I brannsjef Rollands rapport fra 20. januar får vi en god oversikt over hvordan brannvesenet var utstyrt. Det faste brannkorps besto av 62 brannkonstabler, 16 formenn, 3 maskinister, 4 underbrannmestre, 1 overbrannmester, brannsjefens assistent og brannsjefen selv. De hadde 20 hester, hvorav 12 var stasjonert på hovedbrannstasjonen. I vaktprotokollene er det alltid ført inn hvilke hester som var på vakt, og på branndagen var det Gulbrand, Gyllen, Gudrun, Balder og Kørding.

På hovedbildet ser vi brannvesenets 24 meter høye mekaniske Magirus-stige oppstilt på gårdsplassen i hovedbrannstasjonen – klar til å rykke ut. Det er ikke oppgitt noe årstall på bildet, men vi kan anta det er tatt i perioden 1900-1920. Det er ikke så usannsynlig at denne stigevognen var en av de som ble brukt under brannen i 1916. Fire brannkonstabler er på plass, og to nystriglede flotte hester. På hovedstasjonen hadde de også en tospent stigevogn med 4 oppheisningsstiger, som vi ser på bildet der brannvesenet er oppstilt med flere av vognene sine.

På det andre bildet ser vi en av de enspente slangevognene, også den med fire brannkonstabler. Til alminnelig brann ble slangevognene utstyrt med ca. 500 meter slange, til stor brand omtrent det dobbelte. Til stor brann sendte man også en alminnelig transportvogn fylt med slanger. Brannvesenet hadde to slike enspente slangevogner i tillegg til en tospent. De hadde til sammen rundt 11000 meter slanger.

Hovedbrannstasjonen hadde også to sjødampsprøyter, en i Vågen og en ved Nøstet. Den tredje sjødampsprøyten hørte til Sandviken stasjon. Under brannen gjorde sjødampsprøytene fra Vågen og Sandviken forsøk på å slukke brannen i sjøbodene, men ilden tok tak lengre inne, slik at det var en nesten umulig oppgave. På grunn av vinden fikk sjødampsprøyten fra Nøstet problemer med å komme seg rundt Nordnes. På bildet ser vi en av sjødampsprøytene under en øvelse.

 

En av brannvesenets slangevogner, fotografert på gårdsplassen på hovedbrannstasjonen. Arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181.

En av brannvesenets slangevogner, fotografert på gårdsplassen på hovedbrannstasjonen. Arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181.

 

Oppstilling av brannvesenet på øvelsesplassen ved den gamle turnhallen, der jernbanestasjonen er i dag. Arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181.

Oppstilling av brannvesenet på øvelsesplassen ved den gamle turnhallen, der jernbanestasjonen er i dag. Arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181.

 

En av brannvesenets sjødampsprøyter. Arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181.

En av brannvesenets sjødampsprøyter. Arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181.