«Civita vecchia» – vinnerutkastet

Dokument2_967Hb2-1_60%

Reguleringsplanen og perspektivskisse av Torgallmenningen fra vinnerutkastet, slik det ble presentert i tidsskriftet Arkitektur og dekorativ kunst nr. 10 i 1916. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.

 

Vinnerutkastet i reguleringskonkurransen om brannstrøket hadde mottoet «Civita vecchia» – den gamle by. Det var utformet av stadsingeniør Albert Lilienberg og arkitekt Karl Samuelsen fra Gøteborg. Originalen finner vi ikke i arkivene, men utkastet ble presentert i tidsskrifter som Teknisk Ukeblad og Arkitektur og dekorativ kunst, både med selve planen og tre perspektivtegninger. Her har vi plukket ut planen og en perspektivskisse av Torgallmenningen.

Juryen mente at utkastet hadde et «stort og rigtig grep paa opgaven». De var blant annet opptatt av at den nye byen skulle ha en sammenheng med den gamle, og mente at vinnerutkastet både ga byen en moderne bebyggelse, samtidig som det tok opp i seg byens lokale særpreg. Blant annet ble det påpekt at planen fulgte terrenget på en god måte. Juryen fremhevet også at sporveien var lagt utenom Torgallmenningen, som dermed fikk mer karakter av plass enn av gate. Dette var noe helt nytt, og noe av det som ble gjennomført til slutt.

Juryen mente imidlertid at arkitekturen som ble antydet ikke var helt vellykket. Ingen av utkastene som kom inn ble anbefalt av juryen uten at de ble omarbeidet. Lilienberg ble derfor, sammen med andrepremievinner Georg Greve, bedt om å arbeide videre med en endelig reguleringsplan for Bergen sentrum. Arbeidet skulle gjøres i samarbeid med stadskonduktør Richard Tønnessen.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Reguleringskonkurransen om brannstrøket 1916.