En ny by i gammel ånd – fasadeplanen for brannstrøket

Dokument 5_fasadeplanen_reguleringsvesenet

Valkendorfsgaten sett mot Tårnplass. Tegning fra byens nye fasadeplan. Fra et særtrykk av tidsskriftet Kunst og kultur nr. 1, 1918. Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.

 

Denne tegningen av Valkendorfsgaten sett sørover mot Tinghuset er hentet fra fasadeplanen for den nye byen. Kommunen ville nemlig ikke bare ha kontroll på reguleringen, men også på hvordan bygningene skulle se ut. 

Samtidig som reguleringsplanen ble vedtatt i desember 1916 ble det derfor vedtatt å utarbeide en egen bebyggelsesplan (fasadeplan), og det ble opprettet en komité som skulle passe på at planen ble fulgt. Det var den såkalte fasadekomiteen, som senere ble Tilsynsutvalget for byens utseende. Planen la sterke føringer for mye av bebyggelsen som skulle komme, selv om tiden etter hvert løp fra den og den ble opphevet i 1933. 

Fasadeplanen ble laget av Albert Lilienberg, Georg Greve og Ole Landmark, og lagt frem for reguleringskommisjonen i juni 1917. Originalen finnes ikke, men både planen og mange av tegningene ble presentert i en artikkel av arkitekt Greve i tidsskriftet Kunst og kultur, som det ligger noen eksemplarer av i arkivet etter reguleringsvesenet.  

Byens myndigheter hadde store kunstneriske ambisjoner for den nye bebyggelsen, og planen var omfattende. Den fastsatte både byggehøyder, takfall og takhøyder, samtidig som den ga mange eksempler på hvordan fasadene skulle utformes. Målet var å gi byen en moderne bebyggelse samtidig som man videreførte lokale tradisjoner. Man skulle skape en ny by i gammel ånd.  

Denne skissen viser oss flere av de sentrale elementer i planen. Alle husene skulle ha 5 etasjer. Når alle husene hadde samme høyde, ville bebyggelsen følge terrenget. For å skape gode overganger kunne høyden reduseres med en etasje i ytterområdene eller mot plasser. I første etasje skulle det være forretninger med store vinduer mot gaten, akkurat som vi ser her. Veggene skulle være glatte med dekorative detaljer fra bergensk og nordisk 1600- og 1700-talls arkitektur. Her skimter vi pilastre som deler opp veggene og barokkinspirerte karnapper og gavler. Offentlig bygg skulle markeres med tårn, som her på Tinghuset. Husene skulle ha steilt valmtak med svai, og røde eller svarte takstein. 

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Bebyggelsesplanen for brannstrøket 1916 og Fasadekomiteen for brannstrøket.

Har du lyst til å lese artikkelen, eller se nærmere på alle perspektivskissene og gatefasadene? Klikk på bildet under for se hele artikkelen. 

 

1463_50%

«Reguleringen av brandstrøket i Bergen». Artikkel av Georg Greve, særtrykk av Kunst og kultur nr. 1, 1918. Arkivet etter Reguleringsvesenet, A-0967. Klikk på bildet for å lese hele artikkelen.