490 ulltepper og en oppredd seng

1418

Den første siden i en av oversiktene over innkomne gaver. Arkivet etter Hjelpekomiteen for de brannlidte, BBA-1454.

Klikk på bildet for å se begge gavelistene.

 

I tillegg til pengebidrag mottok hjelpekomiteen for de brannlidte en rekke små og store gaver til de brannlidte. Sammen med søknadene om hjelp i arkivet etter hjelpekomiteen lå også to håndskrevne lister brettet sammen inni hverandre. Begge inneholder en oversikt over gaver, både penger og ting, og både fra firma og fra privatpersoner. Listene gir nok ingen komplett oversikt over innkomne gaver, men gir et visst inntrykk av hva slags bidrag som kom inn. I hjelpekomiteens kopibøker og saksarkiv finnes enda flere opplysninger om hva slags bidrag som kom inn.

Fru Gjertsen på Fjøsanger ga en del nye bluser og skjørt, fra fru Joachim Grieg og frk. Martine Nilsen kom det undertøy, og fra «en i Ulvik» kom en bondedrakt med to huer til en pike på rundt 12 år. Mens frk. Eliassen i Ytre Markevei 28 ga en herredress, ga disponent Falck en oppredd seng samt overtøy. Halvor Schou sendte 490 ulltepper fra Hjula veveri, hjelpekomiteen i Ålesund 100 par herreklær og shoddyfabrikken Arne Johannessen A/S sendte rundt 3000 kg. ullavfall. Fra Rustad og Bache-Gabrielsen i Cognac i Frankrike kom det 100 kroner, mens kontorist Korneliussen på Bekkelaget og fru Jürgens på Høvik sendte diverse tøy.

Listene inneholder altså alt fra pengesummer på opp til flere tusen kroner og større forsendelser på hundrevis av tepper og sett med klær, til enkeltpersoner som donerer en frakk eller brukt tøy. Mye kommer fra Bergen, men det kommer også gaver fra andre steder i landet, og fra utlandet. Det er ikke tvil om at nyheten om brannen nådde langt, og at mange ønsket å hjelpe.