Arkitektene på Torgallmenningen

Dokument5_166_624 Tegning 30_03_1926 9_DocID_20280580_Side_01

Fasaden til Torgallmenningen 6, tegnet av arkitekt Sigurd Lunde, hentet fra byggesaken i 1926. I dag er bygningen en del av kjøpesenteret Galleriet, og dette er bygget der Holbergstuen ligger. Arkivet etter Bygningssjefen, BBA-0430.

 

Mange har hørt om Finn Berner og Torgallmenningen, og tenker gjerne at han har tegnet alle husene langs allmenningen. Det har han imidlertid ikke. Finn Berner laget planen for bebyggelsen, og utformet detaljerte fasadeskjema. Men husene er mer enn fasadene, og hvert enkelt bygg ble tegnet av ulike arkitekter, som Einar Oscar Schou, Sigurd Lunde, Arnesen og Darre Kaarbø, Leif Grung og Per Grieg. 

I flere av byggesakene for husene på Torgallmenningen finnes ikke egne fasadetegninger fra arkitektenes hånd, men kun Berners fasadeskjema for det aktuelle bygget. Enkelte ganger finnes ikke fasadetegninger i det hele tatt, noe som er ganske uvanlig i en byggesak. Det var imidlertid ikke nødvendig, for Berners fasader var allerede vedtatt og måtte følges. En av byggesakene forteller oss at Berners skjema- og detaljtegninger kunne lånes på stadskonduktørens kontor når byggearbeidene skulle påbegynnes. 

Det første bygget ble byggemeldt samme år som planen ble vedtatt, i 1923. Det var Torgallmenningen 10, tegnet for C. Brandt av arkitekt Ingolf Danielsen, og sto ferdig i 1925. Nummer 5, på andre siden av allmenningen sto ferdig året etter, i 1926, men bare i to etasjer. Slik sto det i ti år, før det ble fullført i 1937 Det var tegnet av Per Grieg, som også tegnet det siste bygget på Torgallmenningen, Sundt-bygget. Nr. 6 og 12 sto ferdig rundt 1927, nr. 4 i 1928. Slik fyltes allmenningen opp de siste årene av 1920-tallet. Nr. 8 sto ikke ferdig før på midten av 1930-tallet, og Sundt-bygget åpnet, som det siste, i 1938.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Gjenoppbyggingen av Torgallmenningen etter 1916-brannen.

 

Dokument5b_A-0967, Hg27_

Berners fasadeskjema til kvartal C, nr. 1 på Torgallmenningen. Dette er Torgallmenningen 8, altså hjørnet av kjøpesenteret Galleriet mot Torgallmenningen og Rådhusgaten (nabohuset til nr. 6 på forrige tegning). Arkivet etter Reguleringsvesenet, BBA-0967.