Arnt Arnesen og Permanenten – de frivilliges innsats

Dokument6a_hjelpekomiteen_oppslag

Brev fra Arnt Arnesen om erstatning for ødelagt vinterfrakk. Arkivet etter Hjelpekomiteen for de brannlidte, BBA-1454.

 

I tillegg til brannvesenet, reservekorpset og underoffiserskolen var det også en rekke frivillige som bidro både til å slukke og redde verdier i løpet av brannatten. Når man klarte å stanse brannen ved Ole Bulls plass, var det blant annet med god hjelp fra frivillige. Det tok nemlig fyr både både i teateret og Logen, men her klarte man å slukke branntilløpene.  På teateret satt blant annet ansatte i beredskap hele natten. De frivillige har ikke satt så mange spor etter seg i arkivene, men ett har vi funnet!

Dette brevet fra arkivet etter Hjelpekomiteen er fra Arnt Arnesen i Magnus Barfotsgate. Han søker erstatning for sin vinterfrakk som ble ødelagt da han hjalp til med å redde Permanenten. Han forteller at han først hjalp til med å bære bilder ned i kjelleren, deretter med å bære brannseil opp på taket.

Museets direktør Johan Bøgh har skrevet sin egen beretning om arbeidet på Permanenten brannatten. Han skriver at han stengte museet for frivillige «reddere», som han var redd ville ødelegge mer enn de reddet. Selv bar han de mest verdifulle gjenstandene opp på Bergen Museum. Ut på kvelden fikk han hjelp av 50 mann fra nøytralitetsvakten som la ut våte seil på taket og satt vakt der hele natten. Om Arnesen var del av nøytralitetsvakten vet vi ikke, men i følge Bøgh var det altså ikke andre frivillige involvert på Permanenten. Selv skriver Arnesen at han ble oppfordret til å være med å redde Permanenten.