Brakkebyen Bergen

Dokument1_A-0242_justert_30%

Kart over brannstrøket med inntegnede brakker. Arkivet Kartsamling fra flere etater, BBA-0246.

 

Etter brannen vokste det ganske raskt frem en midlertidig brakkeby i sentrum. Hundrevis av virksomheter var gått tapt. I følge boken «Bergensbrannen 1916» skal det ha vært bl.a. ha vært 388 butikker, 319 kontorrom og 242 verksteder i brannstrøket. 

Etter henstilling fra byens forretningsstand satte kommunen raskt i gang med å bygge midlertidige forretningsbrakker i Byparken, Barneparken og rundt Lille Lungegårdsvann. Oppdraget ble gitt arkitekt Sigurd Lunde. Allerede i mai 1916 hadde kommunen fått reist 16 brakker i en eller to etasjer. I tillegg ble det reiste en rekke større og mindre private brakker, de fleste i brannstrøket, men også noen andre steder i byen.  

På dette kartet er de kommunale brakkene merket med rødt, de private med gult. Navnene på eierne er også notert på flere av dem. Noen av de private brakkene på kartet er eldre bygg som står igjen etter brannen, og som ble tatt midlertidig i bruk. En rekke bygg i brannstrøket er dessuten merket med et kryss. Dette er private brakker. De måtte bort etter hvert som området skulle opparbeides, og er kanskje krysset av fordi de var fraflyttet, tømt eller revet. 

Det var et kontinuerlig arbeid med å legge til rette for at forretningene kunne holde det gående, samtidig som kommunen fikk tilgang til området som mulig for å kunne opparbeide veier, legge ned nødvendige rør osv. Kartet har vel sannsynligvis vært brukt i denne sammenhengen, kanskje som en oppsummering av situasjonen på et bestemt tidspunkt. 

Vi vet ikke hvilken etat kartet er fra, da arkivsamlingen det er hentet fra består av kart og tegninger fra ulike kommunale etater, der opprinnelig arkivskaper ikke har vært mulig å finne. Kartet er heller ikke datert, men trolig er det fra rundt 1920. Selv om kartet er løsrevet fra sin opprinnelige sammenheng, er det et slags øyeblikksbilde som gir oss interessante opplysninger.

 

Les mer i oppslagsverket oVe: Forretningsbrakkene etter 1916-brannen.

Vi har også laget et fotoalbum med bilder fra brakkebyen. Klikk på bildet under for å bla i albumet.

 

Dokument 1b_Fotoalbum_Brakkebyen