Brakkene på Grønneviksøren

1827_50%

En side i ligningsprotokollen fra 1922/23 for brakkene på Grønneviksøren. Arkivet etter Ligningsvesenet, BBA-1209.

 

Brakkeområdene på Solheim kirkegård og på Grønneviksøren ble regnet som noen av de verste. Byggene var svært enkle, bygget av stenderverk med papp og panel, rett på jorden. I en artikkel i avisen «Arbeidet» fra 1920 kalles brakkene på Grønneviksøren «Rædslerne på Grønneviksøren». Området beskrives som en «stinkende, giftig muddersump» der sunne og sterke familier utryddes. På denne tiden bodde det 56 familier i brakkene, de fleste med barn. Avisen finner vi i arkivet etter Rådmann for 4. avdeling, som hadde ansvar for kommunale bygg.

I arkivet etter ligningsvesenet i Bergen finnes ligningsprotokoller som gir oversikter over byens skattebetalere etter adresse. Der finner vi også de ulike brakkeområdene, og kan få opplysninger om skatteyterne, deres yrke, inntekt og formue. Brakkeområdene er stort sett registrert som nettopp det, som her: «Grønneviksøren barakker». Brakkene er så oppdelt i nummer og værelsesnummer.

 

A-0511-E6_40%

Avisartikkel om brakkene på Grønneviksøren i 1920. Arkivet etter 4. rådmann, BBA-0511.