Brannsjef Rolland

Dokument3 BBA-A-1181-Uc-L0002_108_40%

Brannsjef Bernt Rolland, trolig på sitt kontor en gang mellom 1910 og 1920. Arkivet etter Bergen brannvesen, A-1181. Fotograf og år ukjent.

 

Bernt Rolland var brannsjef i Bergen brannvesen under storbrannen i 1916. Det er han som har skrevet de to rapportene som finnes i brannvesenets kopibøker og som beskriver brannforløpet i detalj. Dette bildet fra brannvesenets arkiv er nok tatt en gang mellom 1910 og 1920, og han sitter trolig på kontoret sitt.

Bernt Rolland var født i Bergen i 1868. Han var ansatt i brannvesenet fra 1895, først som branningeniør, senere som brannsjef. Han druknet sammen med sin kone Louise under en reise i Frankrike i 1927, i et forsøk på å redde henne da hun fikk krampe mens hun badet. I brannvesenets arkiv finnes en utklippsbok med nekrologer etter dødsfallet, og de gir et lite inntrykk av Rollands person og virke. Han hadde arbeidet utrettelig for å sikre byen et best mulig brannvesen, og med små midler klart å få et førsteklasses korps. Hans personlige egenskaper skal ha gjort ham «meget populær og avholdt i Bergen og ellers utover landet».

I en usignert nekrolog som må være skrevet av en av hans underordnete kan vi lese: «Vi synes nok av og til at han var streng» – men, står det, der var «dog paa bunden et godt hjerte». Harald Sontum, som tok over som brannsjef etter Rolland, skriver «Brandmann var han par exellence og hans dyktighet har gjennem årene været sterkt prøvet. Var opgavene store og vanskelige, så viste det sig at Bernt Rolland stod på høide med dem. Jeg nevner branden i 1901 som bragte ham formannskapets anerkjennelse, og den største opgaven af dem alle, Bergens-branden i 1916.»