«Bygningen styrtet totalt sammen»

Dokument 2a 1907b

Rapport om og tegningen av sprengningen av Hambros skole. Arkivet etter Stadsingeniøren, BBA-0193.

På de aller første bildene tatt etter brannen kan vi se at det sto igjen en rekke utbrente gårder rundt i byen. Det var stor fare for at murene ville rase sammen, og det var derfor viktig å få ryddet eiendommene så raskt som mulig. Bygninger og større murrester ble sprengt, mens mindre murer, skorsteiner o.l. ble revet med tau. Det var stadsingeniøren som hadde hovedansvar for oppryddingen. 

Tegningen viser den største sprengningen som ble gjort, nemlig Hambros skole, med plasseringen av de 90 ladningene med til sammen 100 kilo dynamitt som ble brukt. Bygningen hadde «særdeles solid utførelse» står det i rapporten. Den styrtet totalt sammen, og «der blev bokstavelig talt ikke sten tilbake paa sten». Denne sprengningen førte til steinsprut helt over Christies gate til Hotel Boulevard, som lå 2-300 meter fra skolen.  

Tegningen er hentet fra rapporten fra det arbeidet som ble gjort av 1. sappørkompani fra 24.-31. januar, og som finnes i stadsingeniørens arkiv. Sprengningsarbeidene hadde imidlertid startet allerede mandag 17. januar, da med ingeniørvesenets mannskap. Til sammen ble det sprengt ca. 100 hus eller større murpartier. Etter sprengningen gjensto 17 hus i brannstrøket.

Man brukte hovedsakelig dynamitt med elektrisk avfyring. Sprengningen foregikk stort sett fra halv tre og frem til 4-5-tiden om ettermiddagen. For å signalisere at sprengningen startet «marsjerte trompeteren rundt hele brandtomten». Rundt tomten var et avsperret område i en radius av ca. 500 meter. Det ble strukket tau over de gater som skulle sperres og politi og soldater holdt vakt. Det var likevel vanskelig å få fjernet publikum fra de avsperrete områdene, og det ble brukt mye tid på dette.  

Ingen av mannskapene ble skadet under sprengningen. Imidlertid ble enkelte av publikum såret, og en av dem, en gutt på 12 år, døde senere av skadene.

 

Bergensbrannen, brannen i bergen 1916

Restene av Hotel Metropol og Hambros skole, før den ble sprengt. Fotograf: Mittet. Arkivet etter Formannskapet i Bergen, BBA-0003.

 

Her kan du lese sappørkompaniets rapport om sprengningsarbeidet i slutten av januar 1916. Arkivet etter Stadsingeniøren, BBA-0193.

Klikk på bildet for å få full størrelse.